Novinky

| 28.01.2018 | Anglický projekt - debata o sci-fi filmu "Soylent Green" pro žáky 9.třídy

 V týdnu těsně po uzavření známek a chvilku před rozdáním pololetního vysvědčení si pro žáky devatého ročníku připravil náš dobrovolník EDS, Valentin z Francie, kino do školních lavic. Valentin je milovníkem starých filmů, má široký rozhled, a tak si nachystal nejen něco na pobavení, ale i k zamyšlení. Soylent Green je americký sci-fi film z roku 1973 a ukazuje věci spíš smutné než veselé. K naší velké radosti měli deváťáci svůj vlastní názor, dokázali ho vyjádřit a nebáli se mluvit anglicky (nejen film, ale i debata probíhala v angličtině, jen film byl navíc s českými titulky jako oporou pro ty slabší a zároveň pro Valentina jako možnost posunout se kousek dál se svou češtinou). Nejvíce se diskutovalo o ekologii, překvapivém závěru filmu, právech žen, a dokonce i o volebním právu.
Zhodnocení projektu v anglickém i českém jazyce od autora projektu Valentina Brioist naleznete níže.
Už se těšíme na další filmovou lahůdku.

Mgr. Helena Peřinová

 Movie SOYLENT GREEN

On Wednesday January 24th 2018, my second personal project took place.
For this project, I wanted to do a cinema conversation with the 9th grade about the science-fiction movie: Soylent Green.
After a brief introduction of the movie and the social context, we watched the movie all together, I was accompanied by my tutor Mrs. Helena Perinova.
When the movie finished, we had an one-hour discussion about it.
For me, it was very important that each student expresses their own opinion and was not afraid of being different from their classmates.
I invited them to say their thoughts even if they were negative.
I chose this film because of the many current themes addresses it. So, we talked about topics like the dangers of new technologies, euthanasia, women's condition in the world and if the future presented by the movie is credible or not.
I am very happy with the students' participation in the discussion.
For me, it was very important that they could feel that I had given them a lot of importance, and that we all exchanged together. I thank the school for allowing me to put this project in place as well as my tutor Helena Perinova for the help she gave me during the discussion. And of course the students for their paying attention and their enthusiasm.

Valentin Brioist, volunteer EVS

Český překlad:
Film SOYLENT GREEN
Ve středu 24. ledna 2018 se konal můj druhý vlastní projekt. V tomto projektu jsem si naplánoval debatu o sci-fi filmu Soylent Green s 9. třídou.
Po krátkém úvodu a uvedení do kontextu jsme se společně podívali na film. Velmi mi pomohla moje lektorka, Helena Peřinová.
Bylo pro mě velmi důležité, že každý student vyjádřil svůj názor a že se nebál mít odlišné názory než spolužáci. Vyzval jsem je, aby řekli své myšlenky, i kdyby byly negativní.
Tento film jsem vybral proto, že se k němu vztahuje mnoho témat, která jsou aktuální i v naší době. A tak jsme mluvili o záležitostech jako je nebezpečí moderních technologií, eutanázie, práva žen ve společnosti, zda je budoucnost ukázaná ve filmu pravděpodobná či ne.
Jsem opravdu rád, že se studenti do diskuse zapojili a že cítili, že mě jejich názor velmi zajímá.
Děkuji škole, že mi umožnila tento projekt uskutečnit. Rovněž děkuji Heleně Peřinové za pomoc, kterou mi poskytla během debaty. A samozřejmě studentům za pozornost a nadšení.

Valentin Brioist, dobrovolník EDS

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování