Novinky

| 27.04.2017 | Jiní a přece stejní – projektový den

 Ve čtvrtek 27.4. se vybraní žáci 4.-9.tříd účastnili v rámci projektu Erasmus+ projektového dne s názvem Jiní a přece stejní. Jejich práce byla zaměřena především na posílení sociálních dovedností v oblasti postojů vůči spolužákům se speciálními výukovými potřebami.

 Během čtyř vyučovacích hodin si mimo jiné vyzkoušeli práci ve skupinách se spolužáky různého věku, hledání odpovědí na internetu s využitím iPadů, hraní rolí a především měli příležitost prezentovat své názory či myšlenky a uvědomit si důležitost hodnot jako jsou vzájemná podpora, respekt a úcta k odlišnostem. Své zanícené snažení, za které si všichni zaslouží pochvalu, zpracovávali ve skupině také výtvarně. V závěru tyto výstupy prezentovali před paní ředitelkou a pochutnali si na sladké odměně.

Mgr.Lucie Bařinová

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování