Aktivity

Poděkování

Kolektiv MŠ děkuje :
- všem rodičům za celoroční spolupráci, ochotu, vstřícnost a všem těm , kteří nám byli po celý školní rok nápomocni při zajišťování akcí a při organizaci nadstandardních aktivit.
- kolektivu ZŠ za celoroční spolupráci
- hasičskému sboru Staré město za dlouholetou spolupráci
- panu Niesnerovi - restaurace Na Fojtství za celoroční spolupráci
- paní knihovnici za celoroční spolupráci při zajišťování akcí školy
- sokolu Staré Město

Kroužky

kroužky ve školním roce 2017/2018

TANEC                    - pondělí 15:00 - 15:45 /učitelka dochází do MŠ/

ANGLICKÝ JAZYK - úterý a středa 15.00 - 15:45 /učitelka dochází do MŠ/

ŠACHY                   - čtvrtek 15:00 - 15:45 /ve spolupráci s SVČ Klíč lektor dochází do MŠ/

Ke stažení:

Plán kulturních a sportovních akcí na školní rok 2017/2018

Co bylo ve školním roce 2016/17

Co bylo ve školním roce 15/16

Září

- 27.8. Třídní schůzky – trochu netradičně v přípravném týdnu
- 1.9. Začínáme spolu – v novém školním roce 2015/16
- 10.9. Přijď cestou necestou, seznam se a poznej nás
První a zároveň seznamovací akce pro rodiče a děti v prostorách MŠ a na školní zahradě. Zapojilo se 23 rodin, 14 dolňáků a 9 horňáků. V procentech je to 46%. Není to ani polovina, ale držíme se hesla „Nemusí pršet, jen když kape“. Do prázdninového sběru víček se zapojilo 18 rodin, pohár za 15 kg si odnesla Vaneska Hendrychová. Díky třem tatínkům byl zahrabán na zahradě plastový panák, kterého naše MŠ dostala jako dar za sběr plastových víček.
- 14.9. Šachová pohádka v MŠ představila kroužek šachy
- 18.9. Sokolnictví - letové ukázky s výkladem o životě a chovu dravých ptáků (fotbl.hřiště – starší děti)
- 24.9. Pasování na předškoláky - s rytířem ze ŠPULKENBERKA

Říjen

- 15.10. Kouzelník Aleš Krejčí v MŠ se svým vystoupením a novými kouzly
- 20.10. Divadlo Šikulka ve školce, veselé pásmo tří pohádek

Listopad

- 4.11. Koncert v lidové škole umění „O červené Karkulce“ starší děti
- 19.11. Fotodienst Fotografování dětí firmou z Brna – vánoční pozadí
- 20.11. Ilustrátor A.Dudek ve školce opět nezklamal malé i velké. Smích a dobrá nálada provázela celé vystoupení.
- 26.11. Vánoční dílny s rodiči na výrobu vánočních a dekoračních předmětů
na jarmark.

Prosinec

- 3.12. Vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu od 15 hodin
- 8.12. Muzikohrátky Mikulášské a čertovské rytmy
- 11.12. Divadlo loutek Ostrava ŠTĚDRÝ DEN MALÉHO JAKUBA
Inscenace pro čas adventní českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho. V inscenaci zní na scéně živá hudba. Malý Jakub jde s tatínkem na štědrý den pro vánoční stromek, ale ztratí se. Cestou prožije neuvěřitelné dobrodružství.
Ve sváteční den se dějí zázraky.
- PROSINEC – Ježíšek ve školce


Leden

- 4.1. 2016 Vítáme Vás v novém roce
- 15.1. Dětský maškarní karneval - v sokolovně ST Města. Pořádala ho MŠ. Opět proběhl v duchu nejrůznějších masek, hudby, tance, soutěží a o nejedno překvapení se postarala p.uč. Hanka. Vyšperkovala ho svým převlekem žabky – zakleté princezny Elzy. Starala se o zábavu všech po celé tři hodiny. Byla po celou dobu duší i motorem celé akce.
- Labužníci i mlsouni si pochutnali na zákuscích, chlebíčcích, jednohubkách a dalších dobrotách, které připravili rodiče.
- 18.1. – 22.1. Lyžařská školička – na Bílé, pro přihlášených 20 dětí. Protože naši MŠ ve velkém navštívil virus planých neštovic, v pátek zakončilo celý sportovní týden jen 8 dětí. Malí lyžaři se pod vedením zkušených instruktorů naučili základům bílého sportu. Ti, kteří na lyžích nestáli poprvé, prohloubili své dovednosti. Jeden pětiletý lyžař, dokonce zvládal nároky instruktorů mezi školáky a sjížděl velkou sjezdovku. Počasí přálo, sníh byl a všichni, kteří se zúčastnili, získali medaili, diplom a nezapomenutelné zážitky s lyžováním se Sluníčkem.
- Leden – Zápis do ZŠ – příprava předškoláků

Únor

- 9.2. Divadlo ve školce Divadlo „Jedna dvě“ s pohádkou „Dva medvědi“.
- 16.2. Divadlo loutek Ostrava Pohádka „ O blýskavém prasátku“ – starší děti. Akce společně s MŠ Skalice – dlouholetá velmi dobrá spolupráce.
- 23.2. Páťáci ve školce - s p.uč. Moravcovou, v rámci obohacení výuky českého jazyka. Anketa s dětmi – připravená hry na téma „co si myslíte, že slovo znamená“. Malí i větší vytvořili velmi příjemnou a veselou atmosféru

Březen

- 14.3. – Návštěva knihovny
- 15.3. Koncert „Marťánci“ v kině P.Bezruče
- 29.3. výlet do dolních Vítkovic návštěva Světa techniky - Dobrodružná výprava s
programem pro předškolní děti, pro ty nejmenší dopolední hry a dobrodružství v
Dětském světě. Děti stavěly z „cihel“ , hrály si ve vodním světě, bagrovaly
v pískovišti, převlékaly se do kostýmů, zkusily si zazpívat v nahrávacím studiu, hrály si na různé profese atd.

Duben

- 12.4. jarní dílny - rodiče a děti – tvoření s barevným pískem. Rodiče společně s dětmi vyráběly pískové obrázky motýlů, srdíček, květin.
- 26.4.výlet do ZOO Ostrava
- 29.4. rej čarodějnic ve školce, na školní zahradě a malá procházka čarodějnic po Starém Městě. Maminky přichystaly svým malým čarodějkám a čarodějům pohoštění, na kterém si pak děti na zahradě pochutnaly.

Květen

- 4.5. návštěva školní družiny předškolních dětí, které se seznámily s prostředím a vychovatelkami.
- 6.5. . Den matek s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Děti i maminky pod vedením p. Dudka, dramatizovaly pohádku „O budce“. Na závěr děti maminkám zazpívaly a  
   zarecitovaly. Zažili jsme krásné pohodové odpoledne plné radosti a smíchu.
- 12.5. sportovní aktivity na basebalovém hřišti. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely nadhazování, odpalování a chytání míčku. Běhaly mety, učily se pravidla tohoto    
  sportu.
- 23.5. zjišťování hudebnosti u předškolních dětí. Nabídka výuky zpěvu a hry na hudební nástroje v lidové škole umění.
- 25.5. fotografování dětí – individuálně – ve třídě, skupinově na zahradě.
- 27.5. plackohraní ve školní družině. Školkové děti vyráběly různé placky na službičky ve třídách.
- 30.5. výlet na Bílou – „Indiánský den“, děti si pod vedením animátorů hrály na indiány, plnily různé úkoly, soutěžily, vyráběly čelenky a náhrdelníky.


Červen

- 1.6. oslava Dne dětí ve školce, pohoštění, hranolky a nanuk.
- 2.6. divadlo „Od ucha k uchu“ ve spolupráci s první třídou ZŠ. Děti shlédly tři pohádky s ponaučením. Po představení navštívily prvňáčky, kteří si pro předškoláky
    připravili hádanky, zarecitovaly básničku a předaly ručně vyrobený dáreček.
- 9.6. O Mistrovský titul – šachy.
- 9.6. Akce k ukončení školního roku s názvem „Šťastnou cestu, zdrávi došli“. Na fotbalovém hřišti.
- 13.6. ukázka práce se služebním psem
- 14.6. návštěva Sašenky O. a Filípka P. v rodinách
- 16.6.- MFF – mezinárodní folklorní festival
- 21.6. návštěva Adélky B. v rodině
- 22.6.-návštěva mini ZOO Skalice
- 23.6. ukázka tance se psem
- 28.6. slavnostní rozloučení s předškoláky, předání dárečků, společné fotografie

Co bylo ve školním roce 14/15

Září
-
1.9. – slavnostní zahájení „Začínáme spolu“
- Od 9.9. děti dojížděly na plavecký výcvik na 11.ZŠ ve F-M (každé úterý)
- 19.9. přijelo do školky divadlo Šikulka s pohádkou
- 24.9. děti už se těšily na Frymíka a jeho „Šachovou pohádku“, přiblížil dětem hravou formou hru šachy

Říjen
- 2
.10. začala keramika
- 6.10. začala angličtina
- 7.10. začaly kroužky šachy a tanec
- 16.10. kouzelník Aleš Krejčí ve školce „Vyčaruj mi pohádku“
- 16.10. děti navštívily výstavu dětských prací v družině naší školy
- 22.10. odpolední dílny s dětmi a jejich rodiči, kdy si každý mohl něco vyrobit
- 30.10. byli naši „dolňáci“ pozváni do rodiny
- 31.10. strašidla ve školce

Listopad
-
6.11. divadelní představení v MŠ – divadlo Jedna, dvě s pohádkou „Dva medvědi“
- 14.11. fotografování dětí
- 21.11. Divadlo loutek Ostrava „Královna koloběžka první“
- 24.11. vánoční dílny ve školce - výroba vánočních ozdob
- 25.11. Muzikohrátky – děti měly jedinečnou příležitost zpívat a bubnovat na veliké africké bubny


Prosinec
- 3.12. divadlo Od ucha k uchu ve školce s pásmem pohádek
- 5.12. mikulášská nadílka
- 9.12. výstava betlémů na Frýdeckém zámku
- 10.12. návštěva ZŠ – práce na interaktivní tabuli a zároveň návštěva u prvňáčků
- 15.12. ilustrátor Adolf Dudek ve školce
- 16.12. vánoční nadílka
- 18.12. vánoční zpívání u stromu
- vánoční jarmark

Leden
-
jsme zahájili jako obvykle přípravami na karneval, který proběhl 16.1.2015. Nesl se v duchu cestování, dobré, příjemné nálady a legrace. Paní učitelka Hanka opět nezklamala a po rozpačitém začátku ze strany účastníků dostala do varu i škarohlídy. Krajánek Johan s písničkou šel jak ten ptáček a letuška uvítala všechny na palubě super letadla a odletěla s nimi do Egypta. Dospěláci dostali kávičku-vraceli dokonce i podšálky. Děkuji tímto za všechno celému kolektivu MŠ, všem přátelům školy a především naší skvělé Hance, které opět nezklamala.
- Nastala intenzivní lednová příprava dětí (opakování znalostí předškoláků) na zápis do ZŠ, který proběhl 22.1. Děti docházely do 2.třídy ZŠ na interaktivní tabuli a seznamovaly se s ní. Také navštívily 1.třídu, viděly, co už jejich starší kamarádi umí, co se naučili. Děkujeme za spolupráci p. učitelkám Martině a Petře.
- 23.1. Divadlo loutek Ostrava – Kocourek Modroočko


Únor
- krátký měsíc, dlouhá zima, proto jsme si čas ukrátili příjemnými chvilkami jako například
- 12.2. návštěva školní družiny – řezbář
- 13.2. Muzikohrátky – do školky jsme pozvali africké bubny, děti si na nich mohly vyzkoušet možnosti bubnování, byly z nich nadšené.
- 16.2. vystoupení dětí na obecním úřadě pro seniory – jsme moc rádi, že spolupráce stále pokračuje.
- 17.2. ukončení sbírky Mukačevo

Březen
- - 9.3. – 13.3. lyžařská školička na Bílé – letos se účastnilo 18 dětí, zájem roste, děti se naučily zvládat základy lyžování, ty zdatnější sjížděly ten největší svah již od pondělí, protože se základům naučily již v loňském roce.
- 19.3. divadlo v MŠ „Jak Karlík zachránil babičku“
- 17.3. návštěva obecní knihovny opět připravovaly kreslené obrázky, které za pomoci paní učitelky Dany připevnily na nástěnku.

Duben
- 1.4. zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016.
- 16.4. přednáška pro zájemce- numerologie.
- 17.4.divadlo „Šikulka“ – tři pohádky s ponaučením.
- 23.4. oslava Dne Země v Sokolíku.
- 30.4. rej čarodějnic - Čarodějnické dopoledne před nocí čarodějnic se maximálně vydařilo. Děti se změnily v úžasné nadpřirozené dámy, které přiletěly na svých košťatech na školní zahradu a dávaly si do nosu. Ne doslova, ale jedly pily hodovaly a užívaly si svého dne. Rodičům děkujeme za přípravu čarodějnického pohoštění. Bylo toho dost a vše všem chutnalo. Vše bylo zdokumentováno fotograficky. Všichni si moc užili.

Květen
– na květen jsme se moc těšili, protože 11.5.-15.5. se uskutečnila škola v přírodě
ve Velkých Karlovicích v hotelu Galik.
- 18.5. tradiční zjišťování hudebnosti u předškoláků.
- 19.5. tradiční návštěva školní družiny – děkujeme p. vychovatelkám za celoroční skvělou spolupráci.
- 26.5. fotografování dětí, trochu se nám letos nevyvedlo počasí, ale dětí nám přišlo hodně, fotografie se vydařily v prostoru třídy.
- 27.5. pasování předškoláků – pan rytíř Nitka pasoval všechny naše předškoláky do řádu školáka, přizval k pasování maminku nebo tatínka pasovaného dítěte a vše proběhlo ve velmi slavnostní atmosféře. Děkujeme panu Nitkovi za dlouholetou nádhernou spolupráci.
- 27.5. Den matek s prezentací MŠ – maminky, babičky a hosté shlédli krátký program dětí, ty si připravily pro své nejmilovanější písničky, tanečky, básničky, zapojily do tance a zpěvu všechny přítomné a sklidily velký potlesk.
- 28.5. projektový den, výstava, den otevřených dveří ZŠaMŠ

Červen
- 1.6. oslava Dne dětí ve školce – již tradičně se děti vydaly do místní restaurace Fojtství na hranoly. Nadšené sebou do školky odnášely nejen naplněná bříška, ale spoustu hraček a sladkostí. Tím děkujeme paní Aničce za dlouholetou skvělou spolupráci.
- 5.6. O Mistrovský titul mateřských škol – šachy, šachisté Šištík V., Gottwald M., Fusek V.,Vojkůvka T. vybojovali 3.místo z 21 družstev. Gratulujeme.
- 5.6. návštěva dětí z 1.třídy v MŠ s paní učitelkou Petrou.
- 8.6. tematická vycházka s přednáškou dědy Janka na téma včely.
- 18.6. MFF – mezinárodní folklorní festival,
- Návštěvy do rodin, kde jsme prožili dobrodružství z cestování, poznali jsme, kde bydlí naši kamarádi a zároveň jsme si to pořádně užili, vždyť konec školního roku je tak zábavný a jedinečný a konečně přichází i teplé dny a my se můžeme vydat častěji do přírody. Tímto děkujeme všem těm, kteří nás pozvali do své rodiny a vytvořili pro všechny naše kamarády příjemně strávené chvíle.
- 24.6. akce k ukončení školního roku s názvem „Chceme si dnes trochu hrát, též kulinářsky cestovat, máme síly dost, na cestě pro štěstí postavíme most pro naše přátelství“.

Školka v přírodě 2015

11.5.-15.5. se uskutečnila škola v přírodě
ve Velkých Karlovicích v hotelu Galik. Děti měly postaráno o spoustu aktivit, které realizovaly jak paní učitelky, rodiče, tak instruktoři.
První den proběhl v pirátském stylu. Závodily v bazénu na člunech, zdolávaly lanovou dráhu, dobývaly skákací hrad. Odpoledne jsme oslavili čtvrté narozeniny Markétky, která s maminkou připravila pro děti pohoštění – jablkové a makové rohlíčky.
Druhý den byli převlečeni za indiány, měli na tváři nakresleno indiánské maskování, na hlavě indiánské čelenky. Učily se střílet z luku, relaxovaly v indiánském týpí, jezdily ze svahu na nafukovacích člunech.
Třetí den dopoledne hledaly strašidlo Rázuláka. Soutěžily, plnily úkoly a vyráběly netopýra. Odpoledne jsme se vydali na výlet autobusem do centra Velkých Karlovic, kde jsme navštívili krásné muzeum, děti se seznámily s tím, jak se žilo kdysi. Sladkou tečkou byla míchaná zmrzlina v místní cukrárně. Večer před spaním si poslechly místní pověst „Karlovské jezero“
Čtvrtý den děti dopoledne strávily v horské malebné přírodě, kde sbíraly kameny, květiny, šnečí budky. Z těchto přírodnin vyráběly různé výrobky – kameny zdobené ubrouskovou technikou, malované šnečky, květiny lisovaly a vyhledávaly v herbáři názvy, hrály pexeso z přírodnin. Po odpoledním odpočinku, paní učitelka Hanka zahájila tradiční karneval. Děti se nadšeně předvedly ve svých převlecích. V průběhu velkolepé „šou“ Viktorka oslavila své páté narozeniny. Děti pohostila Marlenkou. Hledání pokladu, spojené se stezkou odvahy proběhlo úspěšně, děti čekal na konci sladký poklad a medaile za odvahu.
V pátek si užívaly v dětském zábavním parku s instruktory, kteří se opět postarali o zábavný program. Po obědě bylo slavnostní rozloučení a předání diplomů. Všechny výrobky z tohoto týdne (vlaječky, čelenky, pohlednice, razítka, obrázky, medaile, dobroty, suvenýry atd.) si nabalily do vlastních obálek.
Ani nevěříme tomu, že jedeme zase domů. Uteklo to jako voda, je to vlastně velká škoda…….
Pokuste se uhádnout tuhle hádanku-BYL JEDEN DOMEČEK, V NĚM 8 VELKÝCH SLOUPŮ A 24 MALÝCH. KAŽDÝ SI PŘINESL VELKOU KRABICI. CO TO JE- Dáte se poddat ? No přece 24 dětí,8 dospěláků, každý má kufr a bydlí v hotelu Galík ve VELKÝCH KARLOVICÍCH NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ.
Velké poděkování patří paní učitelce Hance, Janě, Lence, Daně, Dáši a skvělým rodičům Martince, Pavlovi a Lubošovi, kteří se zapojili do všeho a moc nám pomohli.

Co bylo ve školním roce 13/14

Září
- 2.9. – slavnostní zahájení „Začínáme spolu“
- 20.9. děti už se těšily na Frymíka a jeho „Šachovou pohádku“, přiblížil dětem hravou formou hru šachy
- 30.9. pohádka „Nejpohádkovější kulišárny“ – interaktivní pohádka, děti byly po celou dobu zapojovány do děje


Říjen
- 1.10. začaly kroužky šachy a tanec
- 3.10. návštěva malé zoo ve Skalici, krmení kačen, děti se radovaly z malého klokánka, viděly domácí i exotické druhy
- 4.10. začala keramika
- 7.10. začala angličtina
- 17.10. kouzelník Aleš Krejčí ve školce
- 18.10. děti navštívily výstavu okrasného ptactva na frýdeckém náměstí
- 18.10. děti navštívily maminku Kateřinu v jejím zaměstnání s možností prohlídky obchodu
- 22.10. Divadlo loutek Ostrava „Zlatovláska“ – ve spolupráci s MŠ Skalice
- 22.10. odpolední dílny s dětmi a jejich rodiči, kdy si každý mohl vyrobit něco z papíru, krájela se jablíčka na sušení, připravoval se jablíčkový dort, jablíčková razítka se tiskla na ubrousky z látky, podzimní výzdoba truhlíků, společnými silami jsme zasadili na zahradě MŠ „jablůňku“, o kterou se budeme všichni starat
- 12.11. Divadlo „Jedna dvě“ „O Karkulce“
- 20.11. Fotografování dětí „Fotodienst“

Listopad
- 6.11. děti MŠ navštívily 1.třídu ZŠ, dověděly se, co už prvňáčci umí, mohly si vyzkoušet sezení v lavici a spolupráci se staršími žáky
- 6.11. se děti seznámily s prací na interaktivní tabuli, hrály pexeso, stavěly kostky podle předlohy a protože název týdenního plánu byl „malířova paleta“ mohly si vyzkoušet přímo na IA tabuli kreslení a výběr z různých možností. Děti byly nadšené a soustředěné, dobře spolupracovaly. Vše proběhlo ve spolupráci se ZŠ.
- 12.11. divadelní představení v MŠ – divadlo Jedna, dvě s pohádkou „O Karkulce“
- 14.11. výchovný koncert v ZUŠ ve Frýdku-Místku s názvem „Včelí medvídci“
- 20.11. fotografování dětí
- 22.11. divadlo Kašpárkův svět s dřevěnými marionetami o pyšné princezně, kterou čert převychoval
- 28.11. vánoční dílny ve školce - výroba vánočních ozdob
- 28.11. schůzka zájemců lyžařské školičky

Prosinec
  5.12. Mikuláš na stopě – chemické pokusy žáků 9.třídy ZŠ s paní učitelkou Ručkovou. Mikuláš a čerti dětem zahráli kouzelný příběh a rozdali jim bohatou nadílku
  9.12. Vánoční malování ve školce s ilustrátorem Adolfem Dudkem
12.12. Školáci čtou předškolákům – žáci 7.třídy s paní učitelkou Rusinovou
16.12. Ježíšek je tu dnes, dárky nám přines – zpívání koled, posezení u stromečku, rozdání dárečků, seznámení s tradicemi
19.12. Andělské vánoční zpívání na nádvoří školy spojené s jarmarkem


Leden
6.1. VÍTÁME VŠECHNY V NOVÉM ROCE 2014 A PŘEJEM VŠE NEJLEPŠÍ
15.1 a 22.1. práce na interaktivní tabuli v ZŠ spojená s návštěvou 1.třídy ve spolupráci s paní učitelkou Vybíralovou
17.1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
S madam KOKO SEVERSKOU. Celý karneval se nesl v ptačím duchu provázeným legracemi, písničkami, tancem, soutěžením a různými dobrůtkami, které připravily šikovné maminky. Do her a soutěží se postupně zapojili skoro všichni a radostně plnili všechny ptačí výmysly ptačí Madam. Celým karnevalem prolínala úžasná atmosféra. Kdo tam nebyl, může litovat, protože to opravdu stálo zato!
23.1. ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Do 1.třídy ZŠ. Drželi jsme palce, aby je vzali.

Únor
3.2.-7.2. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
přihlášených dětí na Bílé. Pod vedením mladých, ale zkušených instruktorů prožily slunečný sportovní týden. Děti podle svých schopností byly zařazeny do skupin, seznámily se s technikou lyžování, ti sportovně zdatnější prohlubovaly své dovednosti. Organizátoři vše zvládli na jedničku!

Březen
12.3. Výlet „Horňáků“na medvědí česnek
13.3 . NÁVŠTĚVA U VETERINÁŘE
Na veterinární klinice ve Frýdku-Místku. Tatínek Rudíka – p.Španihel ochotně a s úsměvem přivítal naše předškoláky v ordinaci pro zvířátka. Ukázal jim zařízení ordinace, mikroskopem si prohlédli buňky. Zaujal je operačním sálem a pomůckami pro operaci zvířátek. MOC DĚKUJEME.
14.3. Výlet za telátky
S batůžky, předškoláci a starší děti. Všichni ušli kus.
6.3.+ 27.3. Návštěva obecní knihovny
Každá třída samostatně navštívila knihovnu.
31.3. přednáška o včelách s návštěvou včelína a rodiny Vladimírka

Duben
1.4.-2.4. ZÁPIS DO MŠ NA ŠK.ROK 2014-15
2.4. Divadlo ve školce – KULIŠÁRNY
4.4. Jsme byli pozvaní jak pracuje bagr a velké nákladní auto. Děkujeme dědečkovi naší Vanesky P. – nádherně strávené dopoledne s bohatými zážitky
10.4. Velikonoční dílny MŠ - děti a rodiče si vyrobili velikonoční výzdobu, kterou si společně odnesli domů
22.4. Děti oslavily Den Země – pomohly vyčistit prostředí kolem našeho oblíbeného „lesíčka“
23.4. Výlet do ZOO Ostrava
24.4. Fotografování dětí
25.4. Návštěva u Vanesky v Pržně, cestovali jsme velkým vlakem
28.4. Divadlo ve školce - O ZLATÉ RYBCE
29.4. „Pasování předškoláků“
30.4. Rej čarodějnic ve školce
30.4. Návštěva u Jonáška

Květen

5.5. Návštěva u Filípka
6.5.– DEN RODINY
7.5. Návštěva u Marcelky ve Skalici, tentokrát jsme cestovali autobusem
12.5.-16.5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ – na Bílé
19.5. Návštěva u Barunky a Verunky
20.5. Exkurse do „kostymérny“ v divadle Čtyřlístek – pozvání babičky Aničky a Šárky
21.5. Návštěva u Petříka a Matýska
22.5. Návštěva u Patrička
23.5. návštěva dětí u paní učitelky Lenky v Bašce, cestovali jsme autobusem
27.5. ZUŠ – zjišťování hudebnosti
28.5.-25.6. Plavecký kurz na 11.ZŠ (středy)
30.5. OSLAVA DNE DĚTÍ ve spolupráci se ZŠ
30.5. Maňáskové divadlo Šikulka v MŠ

Červen

2.6. OSLAVA DNE DĚTÍ - hranolky a podobně
5.6. Návštěva u Matýska
6.6. O Mistrovský titul – šachová soutěž, které se zúčastnilo i družstvo z naší školky, z 23 družstev se naši 4 kamarádi (Karlík, Rudík, Patriček a Filípek) umístili na 2.místě ……..HURÁÁÁÁÁÁÁ
9.6. Návštěva u Aničky a Šárky
10.6. Návštěva u Mikuláška
13.6. CANISTERAPIE p. Šištík se psy v MŠ
13.6. návštěva v rodině u Karlíka a Venouška
16.6. návštěva u Davidka v Dobré – cestovali jsme vlakem
20.6.– Akce k ukončení školního roku
23.6. návštěva 1.třídy v MŠ
26.6. slavnostní rozloučení s předškoláky s předáním dárečků
27.6. KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
28.6.-31.8 . PRÁZDNINY (MŠ UZAVŘENA) – z důvodu výměny oken v MŠ

Škola v přírodě ve dnech 12.5. – 16.5.2014

SUN OUTDOOR, Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry

„Účastníci zájezdu“ 30 dětí a 6 dospělých ( z toho 1 budoucí paní učitelka vykonávající u nás praxi)

Téma týdne „S kamarády do přírody“

Pondělí 12.5.2014

A je to tady zase – školka v přírodě. Protože jsme Bílou poznali v zimě během lyžařské školičky jako bílou, rozhodli jsme se ji poznat taky na jaře – bude Bílá zase bílá nebo jaká vlastně bude?

Hned v pondělí po příjezdu jsme se dali do jejího prozkoumávání. Už na první orientační obchůzce jsme poznávali známá místa – naše kopečky, kopce, sjezdařský svah, pojízdný koberec….

Odpoledne a to už pod vedením zkušených instruktorů jsme je všechna zdolávali – nahoru pěšky, dolů z kopce si pomáhal každý po svém (válení sudů, sjíždění po zadečku přímo nebo slalomem mezi brankami..). V cíli pod kopci byli vítězi všichni. Zvítězila účast nad výhrou.

Úterý 13.5-2014

Úterní sluníčko nás vylákalo na dopolední průzkum – tentokrát Skřítkovy cesty podél říčky Bílé Ostravice. Úspěšně jsme zdolali všechny průlezky, skluzavky, kolotoče, houpačky, a že jich nebylo málo! Taky jsme objevili v lese ukrytou „Obůrku“ se zvířátky – jeleny, daňky, sikami, divokými prasaty, muflony a srnci. Byla námi prošmejděna křížem krážem, některá zvířátka se nám ukázala úplně zblízka. A odpoledne? Čelenky, indiánské náramky, barevné indiánské znaky na obličeji nás i naše starší kamarády instruktory proměnily na indiány. K tomu všemu indiánské skákání na trampolínách, nafukovacích atrakcích, zdolávání provazového lanáčku, jízda na letní tubingové dráze… Že nevíte, co to je? Přijeďte se podívat.

K dokonalému ukončení nechyběl nezbytný indiánský tanec s písničkou a indiánský pokřik. Prožili jsme toho tolik, až se nám nechtělo usnout.

Středa 14.5.2014

Probudili jsme se do deštivého rána, usměvaví a v očekávání co nám dnešní den přinese. Zahráli jsme si na spisovatele, vymysleli popletenou pohádku „O moudré sově“, kterou najdete ve školním časopise Poupátko. Celý den se nesl v lesním duchu. Děti vyrazily v pláštěnkách na odpolední program. V „Obůrce“ krmily zvířata, poznávaly a pojmenovávaly jednotlivé druhy. Pobyt jsme si osladili ovocným pohárem a vrhli jsme se na maškarní rej. Hudba nám všem nalila energii do žil a každý si to podle svého dobře užil. Celkový umělecký dojem prostě za deset. Všichni se shodli, že karneval v sokolovně s karnevalem na škole v přírodě se prostě nedá srovnat.

Čtvrtek 15.5.2014

A zase jsme se probudili do deštivého dne, ale veselá nálada nás neopustila. Celé dopoledne jsme se seznamovali s organizací Adra. Paní učitelka Hanka nám zahrála krásné divadlo s maňásky a pak jsme si mohli v šesti centrech vyrobit například postýlku s nemocným člověkem, „dobrovolníka“, či krásnou kytičku. Po zaslouženém odpoledním odpočinku nás navštívili Šmoulové. Celé odpoledne si hráli ve šmoulí vesničce, ale také jsme se museli schovat před Gargamelem. A tento vydařený den završila stezka odvahy, kterou jsme museli jít potmě, protože opravdu nešla elektřina. To byla odvaha, když nás pozlobilo jedno bílé strašidlo. Všichni jsme to zvládli na jedničku. A za odměnu si každý odnesl plyšáčka. Zachumlali jsme se do peřin a spali….a spali….

Pátek 16.5.2014

Poslední den naší školky v přírodě nadešel. Po výborné rautové snídani, kde si každý našel a vybral na co měl zrovna chuť, jsme se vydali hledat poklad. V pláštěnkách, gumácích, ale plni očekávání jestli ho najdeme, jsme kolem vodního světa namáhali své šedé buňky mozkové, orientaci a postřeh. Hurá – velká krabice s pokladem byla objevena – sladkost pro každého. Trochu mokří, ale šťastní z úspěšného hledání jsme v kroužku zhodnotili, co se nám ve škole v přírodě líbilo a paní učitelky nám předaly spoustu diplomů a dárečků. Každý si mohl vybrat krásný barevný náramek. Vše jsme společně uzavřeli do obálky a pečlivě uschovali v „batožině“, ať se máme doma s čím pochlubit. Po dobrém obědě „šup“ na chvilku do postýlek – natáhnout se, zavřít oči, ať nám čekání rychleji uteče. Zavazadla sbalena, všichni jsou připraveni k odjezdu. Naposledy jsme sešli schody se čtvrtého patra (to byla, ale

fuška zvládat pěšky takové převýšení několikrát denně), ale procvičili jsme si kondičku a překonávání sami sebe. Pan řidič zavelel „nastupovat“, zavazadla jsou naložena, poslední počítání a jedeme domů!!!

Za zpěvu písně „Sláva nazdar výletu, zmokli jsme a už jsme tu“ naše oči sledovaly, kdy už bude to Staré Město. Všichni rodičové na nás zodpovědně čekali, to bylo vítání, polibků a radosti…..

Nasedli jsme se svými nejbližšími do aut nebo jsme se vydali pěškobusem domů. Poslední zamávání a je KONEC. Vše jednou končí, ale něco nového začíná… Všichni to zvládli na jedničku a pamatujeme si indiánskou písničku????

INDI, INDI, INDI, INDI, INDIÁNI JDOU, HALÓ – HALÍ A INDIÁNI JDOU.

A MY SE, MY SE, MY SE, MY SE NEBOJÍME SE, HALÓ – HALÍ A NEBOJÍME SE.

A ŠEL PRVNÍ A ŠEL DRUHÝ A ŠEL TŘETÍ A ŠEL ČTVRTÝ A ŠEL PÁTÝ A ŠEL ŠESTÝ A ŠEL SEDMÝ

A ŠEL OSMÝ A ŠEL DEVÁTÝ INDIÁN A TEN MALIČKÝ á……….(indiánský pokřik).

P.S. Věřte, že, vše co jsme dělaly, jsme dělaly od srdce a rády a hlavě pro spokojenost a bezpečnost vašich dětí - my paní učitelky (6) celých 24 hodin denně.

Poděkování

Zodpovědným rodičům za dodržování pokynů a instrukcí učitelek a těm, kteří nám zpříjemnili a osladili odloučení od rodin.

13.5.- 17.5. 2013 Škola v přírodě

Morávka, hotel AutoClub  „Účastníci zájezdu“ 35 dětí a 5 dospělých

Téma týdne „Za sluníčkem do Beskyd“

Pondělí 13.5.2013

Ráno odjezd v 9.00 ze Starého Města za deštivého počasí v počtu 34 dětí a 5 dospěláků. Dojezd do cíle bez problémů. Kufry jako zázrakem, díky výborné organizaci, samy naskákaly do pokojů i s dětmi. Dvě hodiny utekly jako nic! A byl tu oběd (rajská omáčka a koule). Po odpoledním odpočinku jsme se bez deště vydali na „ krátkou“ cestičku okolo Morávky. Cestu nám zpříjemnilo zastavení v místní smíšence a posezení se sladkostmi. Naše kroky vedly kolem koní a malebným údolím řeky Morávky zpět na hotel. Už jsme stihli jen večeři, pohádku, umýt a spát.

Kuriozita na závěr prvního dne. Naše zdravotnice paní učitelka Hanka strávila celou hodinu studiem lékařské dokumentace dětí. To tu ještě nebylo. A tak jsme s léky a „ve zdraví“ zakončili náš první den pobytu.

Úterý 14.5.2013

Druhý den jsme se probudili do slunečného rána. Dopoledne si děti začaly vyrábět turistický zápisník. Lepily, stříhaly, kreslily, zkrátka jednoduchými symboly si značily, co všechno za první den zažily. Po týdnu odloučení je velmi těžké, vzpomenout si, co jsem dělal, co jsem zažil a hlavně kde jsem byl.

Krátkou procházkou v areálu hotelu jsme se seznámili s prostředím. Odpoledne naši malí turisté došli „pěškobusem“ až k hrázi přehrady Morávka. Studovaly mapu a zjistili, že sever na mapě nesouhlasí se severem ve skutečnosti. Své unavené nožky uvolnily relaxačním plaváním v hotelovém bazénu s teplou a slanou vodou. Po večeři šup do postýlek.

Mimochodem, víte, co je to butylka? Naše děti už to ví. Snad vám na to odpoví.

Středa 15.5.2013

Slunce svítilo, tak jsme celé dopoledne trávili na hotelových lavičkách, pokračovali v dalším záznamu turistického zápisníku, sportovali na hřišti. Po obědě jsme plni očekávání navštívili jógové centrum Oáza v Raškovicích. Malí i velcí byli příjemně překvapeni vřelým přijetím všech cvičitelů jógy a především panem Šebestou-zakladatelem školy jógy Karakal. Netradičním karnevalem za zvuku originálních rytmů, které nikdo nikdy v životě neslyšel a ani neuslyší, se rozpohybovaly maškary a pobavily tím prostě všechny. Odměna byla osvěžující a sladká. Doporučení na závěr. Mrkněte se na www.joga-karakal.cz a nezapomeňte, že: „Život je jako housenková dráha. Má své nahoru i dolů. Ale vy rozhodujete, kdy budete křičet, a kdy si budete užívat jízdu.“

Čtvrtek 16.5.2013

Vstávali jsme dříve, protože v dopoledním programu byl výlet k dančí farmě autobusem. Obdivovali jsme nejenom daňky, ale také psy, kočky, slepice a jinou havěť. Největším zážitkem byly shozené dančí parohy. Co by to bylo za školu v přírodě, kdyby se nehledal poklad. Turisticky zaměřená cesta za pokladem nebyla vůbec jednoduchá. Děti plnily zadané úkoly v náročném terénu a odměnou jim byl poklad pod smrčkem. Otázka zní, kdo ho tam dal? Zajíc nebo…..? Přijela za námi návštěva, paní učitelka Lenka, která se s námi vydala na jízdárnu, kde už byl pro nás osedlán poník Jurášek, na kterém se zájemci mohli povozit. Ve volném čase děti pokračovaly v záznamech turistického zápisníku přímo na jízdárně. Na zpáteční cestě děti mimicky napodobovaly pozorovaného čápa, kohouta, slepičky….Odměnou po náročném dni nám byl mix nanuků dle vlastního výběru.

Perlička dne. Při pozorování krocanů se ptá paní učitelka dětí : „Jak se jmenuje tohle zvíře a napovídá jim. K…, Kr…, Kro…,“ „Krokodýl“ , volá vítězoslavně Sára. Vidíte, co všechno můžete potkat v Beskydech.

Pátek 17.5.2013

Páteční baleníčko, balení, to byla fuška. Na lavičkách v areálu jsme dokončili turistický zápisník, na rozloučenou jsme barevně vyzdobili zámkovou dlažbu před oblíbeným sportovním hřištěm, na kterém jsme se před odjezdem pořádně vyřádili. Pak už „čůrat“, umýt, obědvat, řízek ten má každý rád. Mňam.

Na závěr čekaly na všechny sladké odměny i diplomy. Autobus přijel dřív, řidič včas vstal z lůžka, odnést všechna zavazadla UF – to byla fuška.

Zamávání a závěrečný pokřik byly znamením, že všichni se těší domů. Setkání s netrpělivými rodiči bylo veselé i dojemné, sem tam někdo zamáčkl i slzu.

P.S. Věřte, že my paní učitelky (5) jsme 24 hodin denně myslely na blaho, spokojenost a bezpečnost vašich dětí. Dělaly jsme to ale od srdce a rády.

Poděkování

Disciplinovaným rodičům za dodržování pokynů a instrukcí učitelek a všem těm, kteří nám zpříjemnili a osladili odloučení od rodin.

Škola v přírodě – školní rok 2009/2010  31.5.- 4.6.2010

     V pondělí 31.6.2010 odjely děti na školu v přírodě v doprovodu p.uč. Jany, Lenky a paní kuchařky. Místo určení- hotel Beskyd v Trojanovicích. 
Děti se rozdělily do pokojů po 2,3 a 4 dětech. Venku začalo pršet, ale i tak panovala dobrá nálada – hráli jsme různé hry, soutěže, děti se navštěvovaly na pokojích. Hned první den jsme uskutečnili velký výlet v pláštěnkách směrem k Pustevnám. Z večerního sprchování byly děti nadšené – líbilo se! Po tomto náročném dni jsme se všichni těšili do postýlek, na slzičky nezbyl čas.

      Úterní den byl opět deštivý, p.učitelky měly připravený“ plán B – program na mokrý den“. Dopoledne- volné hry dětí. Po obědě odpolední odpočinek v postýlkách(některé děti spaly, některé si prohlížely knihy a časopisy). Na odpolední svačinu připravil personál hotelu pro děti na jejich svátek – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – velké překvapení – zmrzlinový pohár. Všem moc chutnal. Odpoledne oslava dne dětí v tělocvičně – hry, výroba kamínkových obrázků, balónkových zvířátek. Děti dostaly dárečky – pastelky, omalovánky, dobroty. Večerní koupání proběhlo tak jako předešlý den – s velkým veselím. Večerní posezení u barevné svíčky, hra na kytaru – ukolébavky, pohádka před spaním.

     Středa – dopoledne se sluníčko ještě nechtělo ukázat, ale i tak děti prožily príma dopoledne. V hotelu měly vytvořená stanoviště, kde kreslily, vyráběly zvířátka z papíru, tvořily záložky do knih, řešily hlavolamy. Po centrech krásná procházka po okolí v doprovodu kouzelné babičky, která nás lesními a lučními pěšinkami dovedla až k jízdárně, kde nám byla umožněna prohlídka stájí, posezení na lavičkách a na další den přislíbeno, že si děti můžou zajezdit na poníkovi. Na obloze vykouklo sluníčko – cestou do hotelu kupujeme pro děti nanuky. Po obědě a odpoledním odpočinku se děti převlékly do maškarních kostýmů, ve kterých šly na karneval do tělocvičny. Před slavnostním zahájením si s chutí slízaly nanuky. Tančilo se, soutěžilo se, každý předvedl svůj kostým na molu. Děti moc bavila hra „židličková“, kterou několikrát zahrály. Večer – koupání, ukolébavka, pohádka – děti usínají s přáním „barevného snu“.

     Ve čtvrtek vyrážíme hned po snídani na jízdárnu, kde si děti zajezdily na poníkovi. Pro všechny to byl velký a nezapomenutelný zážitek! Na lavičkách posvačily, sdělily si své dojmy, pozorovaly koťata a štěně, které se přišly ukázat a předvést před tak velkou návštěvou. Odpoledne jsme zažili velké dobrodružství – hledání pokladu. Cestou děti plnily různé úkoly, hledaly cestu podle znamení. Poklad byl ukrytý v hlubokém lese, každý si odnesl svůj podíl a na památku lístek s úkolem, který splnil. Večer posezení u svíčky.

     Pátek – balení, příprava na odjezd domů, loučení. Odjezd mini mikrobusem – jako ve filmu!
Dětem byly slavnostně předány diplomy, ve kterých měly dopodrobna zaznamenány všechny činnosti, které dělaly, dále složky se všemi výrobky, na památku balónky, skládací panenky a letadýlka.

Celý týden byl dodržován pitný režim, strava byla pravidelná, pestrá a velmi chutná – dětem moc chutnalo a chodily si přidávat! Personál byl ochotný, milý a přátelský. Dokázali dětem vytvořit pohodovou domáckou atmosféru. Při odjezdu všichni vyšli před hotel a loučili se.

Při pobytu se děti učily správnému chování mezi lidmi – pravidla slušného chování, použití kouzelných slovíček, slušné chování ve veřejných prostorách, osobní hygiena, základy správného stolování. Také rozvíjely správné přátelské vztahy mezi jednotlivci, snášenlivost ve větším kolektivu, klidné společenské chování, rozvíjely smysl pro vzájemnou pomoc, plnily přijaté úkoly při volném zaměstnání.
Věříme, že pobyt v přírodě byl pro děti jedinečným zážitkem a příští rok pojedeme znovu.

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování