Průběh dne

Provozní doba

Provoz mateřské školy je pondělí až pátek od 6.30 – 16.00 hodin.

PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


I./ třída "horňáci"– děti ve věku 2-6 let

 6.30 – 11.40   ranní hry, v průběhu dne hygiena, svačina, ranní kruh,

                                   individuální nebo skupinová práce s dětmi v centrech aktivit,

                                   cvičení, relaxační chvilky, pobyt venku

            11.30 – 12.30  oběd (třídy se vzájemně průběžně prolínají)

            12.30 – 16.00  spánek nebo odpočinek, svačina

                                   odpolední volné hry, kroužky, individuální práce dětí,

                                   rozcházení se

 

II./ třída  "dolňáci" – děti ve věku 2-6 let

 6.30 – 12 .00  ranní hry, v průběhu dne hygiena, svačina, ranní kruh,

                                   individuální nebo skupinová práce s dětmi v centrech aktivit,

                                   cvičení, relaxační chvilky, pobyt venku

            11.30 – 12.30  oběd (třídy se vzájemně průběžně prolínají)

            12.30 – 16.00  spánek nebo odpočinek, popř. zájmové klidové činnosti dětí,

                                   odpolední kroužky, volné hry, individuální práce dětí,

                                   rozcházení se


Rozdělení učitelek do tříd


I./ třída - děti 2 - 6 let   Horylová Jana (vedoucí učitelka)
                                    Moškořová Hana 

II./ třída - děti 2 - 6 let  Žišková Dana 
                            Mgr. Hrůzková Tereza

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování