Prodej obědů

Výběr stravného na měsíc ČERVEN 2018


v úterý 29. 5. od 6:30 do 9:00 a od 11:00 do 16:00

prodej pro žáky ráno pouze do 7:35 a po vyučování vurčené dny

PO TOMTO TERMÍNU PLATBA POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY

bezhotovostně plaťte na účet školní jídelny č.1733211379/0800 a to vždy splatnost k 25. dni předchozího měsíce / př. 25.8. na měsíc září./

Přihlášku ke stravování naleznate v databázi iškoly

počet dní cena jídla cena celkem/trvalý příkaz
MŠ celodenní 6.letí 21 30,- 630,- / 630,-
MŠ polodenní 6.letí 21 25,- 525-  / 525,-
MŠ celodenní 7.letí 21 32,- 672,- / 672,-
MŠ polodenní 7.letí 21 27,- 567,- / 567,-
ZŠ žáci 7 - 10 let 19 22,- 418- / 462,-
ZŠ žáci 11 - 14 let 19 24,- 456- / 504,-
ZŠ žáci 15 let 19 28,- 532,- / 588,-
svačinky pro ZŠ 18 10,- 180,- / 210,-
cizí strávníci 21 58,- 1218,- / 1218,-

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování