Naše úspěchy

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

SPELLING BEE

žák 5.třídy Michal Kocián v kulturním domě v Bašce zapojil do soutěže z hláskování anglických písmen a slovíček. V konkurenci dalších 15 žáků ze 4. a 5.tříd několika základních škol z Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí byl nejlepší a vyhrál 1.místo. K úspěchu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2018

Dne 24. 04. 2018 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili na stadionu TJ Slezan akce nazvané Štafetový pohár 2018. Závodilo se ve 2 kategoriích. 1. kategorii tvořili 4 hoši a 4 dívky 1. - 3. ročníku, 2. kategorie 4 hoši a 4 dívky 4. - 5. ročníku.
První štafeta byla dlouhá 8x 100 metrů, druhá a třetí 8x 200 metrů. Tuto štafetu běžel každý ve své kategorii, druhá a třetí byla promíchaná. Mezi jednotlivými závody si děti mohly zasoutěžit v doplňkových disciplínách, a to skok daleký a hod medicinbalem.
Při konečném sčítání obsadila naše škola krásné 8 místo. Rozdíly mezi časy ostatních škol byly minimální.
Konkurence byla veliká, výkony všech úžasné, smekáme před jejich výkony. Všem patří velká pochvala.

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

Český zahrádkářský svaz ve Frýdku-Místku pořádal Floristickou soutěž na téma Zemská kola. Žáci měli připravit kulatou kytici a vypichovanou misku. K dispozici měli živé květiny a nářadí. Hotové kytice si mohli odnést domů. Děkujeme Kristýně Sochové, Bětce Přikrylové a Anetce Staňkové za reprezentaci školy.

TURNAJ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA

Vybraní žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili přátelského utkání ve vybíjené v obci Dobrá. Získali krásné druhé místo.
Blahopřejeme. Vybíralová

VELKÁ CENA ZOO

Soutěž Velká cena ZOO Ostrava patří k tradičním soutěžím ZOO Ostrava. Naše škola vyslala dva týmy přírodovědných nadšenců z II. stupně, aby si vyzkoušeli své znalosti a změřili síly s ostatními podobně zaměřenými žáky, soutěže se zúčastnilo 140 družstev. Do dalšího soutěžního kola sice nepostoupili, chybělo pouze pět bodů, ale to nejdůležitější si z Ostravy odvezli – nové znalosti a dovednosti, umění spolupráce a skvělé zážitky prožité s kamarády.

Všem našim žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

16.3. proběhlo ve škole velké klání v matematických dovednostech, tak jako každý rok všichni žáci řešili záludnosti úkolů, které pro ně klokánek letos připravil a tady jsou ti nejlepší.

Kategorie CVRČEk:                                    
1. místo Marek Gottwald
2. místo Jan Michna
3. místo František Šćerba

Kategorie KLOKÁNEK:
1. místo Antonín Vašut
2. místo Michal Kocián
3. místo Jakub Carbol

Kategorie BENJAMÍN:
1.místo Kateřina Moháčová
2. místo Šimon Vaněk
3. místo Alžběta Přikrylová

Kategorie KADET:
1.místo Daniel Lee Čip
2.místo Matyáš Sehnal
3.místo Hana Malinová

Všem gratulujeme a budeme čakat jak dopadnou v okresním a celostáním srovnání

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POŘÁDANÁ NADACÍ NADĚJE
Eva Raková získala čestné uznání za estetiku ve výtvarné soutěži pořádané kontem "Naděje".

MINIOLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE PRO 5. TŘÍDY
Dnes se Michal Kocián, žák 5.třídy, zapojil do soutěže pořádané na 5.ZŠ. Mohl tak s žáky z okolních škol poměřit své znalosti a dovednosti užívat anglický jazyk. Z 16 soutěžících se umístil na výborném 5.místě. Blahopřejeme!

IT SOUTĚŽ NA SŚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dne 6.12 se vybraní žáci zúčastnili soutěže základních škol v IT na SŠ Infotech. V kategorii "Mladý grafik" získala Monika Holinková (VIII.třída) 3.místo

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA

Dne 28.11. proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 5 vybraných žáků 9.třídy. Do druhého kola postupují : Klárka Bednárová, Daniel Číp a Terezka Tomečková, jako náhradník Lukáš Hudeček. Druhé kolo proběhne 14.12. v prostorách SPŠCH Ostrava.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Dne 27.11. se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. První část tvořily úkoly z mluvnice, další část byla slohová. V tomto jazykovém klání zvítězil Daniel Číp z 9.ročníku, v těsném závěsu za ním se umístil jeho spolužák Lukáš Hudeček.

BOBŘÍK INFORMATIKY

žáci 8. a 9.třídy zapojili do celostátní soutěže z informatiky. Nejlépe se za naši školu umístila Kateřina Adámková a Hana Doleželová(obě s 213 body),na druhém místě skončila Klára Bednárová(156 bodů) a na třetím Svatopluk Recman (148 bodů)

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Ostravská zoologická zahrada pořádá každoročně soutěž mladých zoologů, která se dlouhodobě těší velkému zájmu žáků i učitelů z celého Moravskoslezského kraje. Zoo ji organizuje ve spolupráci s Kruhem přátel zoo už více než 40 let ! Soutěž je určena žákům 6.-9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci soutěží v pětičlenných družstvech formou testu. Žáci soutěžili na téma „Lichokopytníci“ Celkem se přihlásilo 204 družstev, na prvním místě se umístilo Matiční gymnázium Ostrava s 45 body.

Z naší školy se zúčastnili žáci 7. třídy a 9.třídy, kteří vytvořili 2 družstva. V prvním družstvu bojovali tito žáci : Bánovská Kateřina, Čajánek Martin, Ludvík Jonáš, Siváková Tereza a Demeterová Adéla, kteří získali 24 bodů a patří jim 40.místo soutěže. V druhém družstvu soutěžili : Adámková Kateřina, Doleželová Hana a Frýdlová Kateřina . Moc děkujeme za účast a těšíme se na jarní etapu soutěže.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)

Celkem se v kategórií Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14483 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1504.
Školu úspěšně reprezentovali tito žáci : Oprštěný, David 5. třída
                                                                Vašut, Antonín 5. třída 
                                                                Oprštěná, Adéla 3. třída
                                                                Popovová, Zuzana 3. třída
                                                                Kubačáková, Eva 5. třída

Kategorie B druhý stupeň ZŠ 

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599.
Úspěšně nás reprezentovali tito žáci

 6. místo v kraji a  76.až 87.místo v celé ČR  Chlopčíková Alena 6. třída  a stala se opět krajským semifinalistou a zase své umístění zlepšila
Bezruč, Michael 7.B
Kozel, David 7.B 
Lednická, Helena 6.třída
Sochová, Kristýna 7.B 
Přikrylová, Alžběta 7.A 
Doležalová, Veronika 8. třída
Komjathy, Jakub 8. třída

VŠEM GRATULUJEME A ALENCE BUDEME DRŽET PALCE V KRAJSKÉM KOLE, ABY SE JÍ PODAŘILO POSTOUPIT DÁL.

PŘESPOLNÍ BĚH DOBRÁ

V pondělí 2. 10. se konal přespolní běh v Dobré, na kterém žáci 1. stupně vyběhali krásná tři 1. místa – Bláhová Markéta (1. ročník), Bojková Rozálie (4. ročník), Sobek Dominik (5. ročník) a jedno 2. místo – Greplová Mariana (2. ročník).
Ostatní se umístili na krásném 4., 5. a 6. místě.
O tom, jak nám k běhu svítilo sluníčko a že nálada mezi soutěžícími byla výborná, se můžete přesvědčit z fotek.
Všem moc gratuluji a postupujícím přeji hodně štěstí v okresním kole, které se koná tento pátek 6. 10. v Jablunkově.

Drabinová M.

Velká cena malých zoologů
Dne 13.9.2017 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili biologické soutěže v ZOO Ostrava. Téma pro letošní rok byl Příroda kolem lidských obydlí. Žácibyli rozděleni do dvou družstev
4.třída : Bojková Rozálie,Deutscherová Šárka, Horáčková Natálie, Jurečka Robin a NitkaMikuláš a Poláchová Karolína,
5. třída : Bánovská Veronika, PaličkováBarbora, Andrlová Karolína, Kocur Matěj a Salachová Karolína.
Soutěže se zúčastnilo 63 družstev z celého Moravskoslezského kraje, naše družstvo získalo krásné 29. místo. Všem zúčastněným děkujeme
za reprezentaci školy.
Světlana Knedlová

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

MATFYZ FEAT (FYZIKÁLNÍ EXPERIMENTY ATRAKTIVNĚ) soutěž Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university
Náš žák Aleš Socha vypracoval projekt Elektrolýza vody, který byl odbornou komisí Karlovy university vybrán mezi osm úspěšných a obdržel dotaci 5000,- na práci na tomto projektu. Během prázdnin bude pokračovat v realizaci tohoto projektu a v listopadu bude svou práci obhajova a prezentovat v posluchárně Karlovy unoversity, matematicko fyzikální fakulty.

OKRSKOVÉ KOLO VE VYBÍJENÉ
Žáci 1. stupně obsadili 3. místo

O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA - okresní turnaj ve vybíjené
Žáci prvního stupně obsadili pěkné 3. místo

OKRSKOVÉ KOLO VE ŠPLHU
Alena Chlopčíková 3. místo

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Žáci prvního stupně se umístili v okrskovém kole na 2.místě a postoupili do okresního kola

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE
V krajsém kole nás reprezentoval Svaťa Recman

LET COME THE WORLD TO YOU
V semifinále nás reprezentovali Jonáš Koziorek, Aleš Socha, Martin Švejkovský, Dominik Fabík

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Michael Jestřáb a Jonáš Koziorek nás reprezentovali v okresním kole

MATEMATICKÝ KLOKAN
Šimon Vaněk obsadil v okrese 6. místo

PYTHAGORIÁDA
Kateřina Moháčová a Šimon Vaněk patří mezi úspěšné řešitele okresního kola a obsadili 5. místo

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Ve čtvrtek 20.4. na ZŠ El.Krásnohorské v okresním kole Biologické olympiády reprezentovali naši školu Daniel Číp v kategorii starších žáků a Lukáš Mrózek v kategorii mladších žáků. Soutěžilo se v teoretické,praktické části a v poznávání organismů,úroveň byla velmi vysoká. Daniel Číp skončil na krásném 5.místě ze 25 účastníků a Lukáš Mrózek na 24.místě ze 35 účastníků.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

BOBŘÍK INFORMATIKY - ŠKOLNÍ KOLO
Mezi nejmladšími se na naší škole v kategorii Mini (4.-5.třída) nejlépe umístili žáci 5.třídy –
Kateřina Mohačová (167 bodů)
Eliška Bednářová (163 bodů)
Alena Chlopčíková (159 bodů).
V kategorii Benjamin získali z našich 6.-7.tříd největšího počtu bodů -
Aleš Recman ze VI.A (172 bodů)
Jakub Vyskočil ze VII.třídy (132 bodů)
Lucie Kojecká ze VI.A (128 bodů).
Z nejstarších pak byli v kategorii Kadet nejúspěšnější žáci IX.A –
Jonáš Koziorek (172 bodů)
Jiří Šustek (152 bodů)
Aleš Socha (148 bodů).

Gratulujeme.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

letos v prvním kole soutěžilo v kategorii pro žáky 2.-5. třídy 10 dětí, nejlepší byla jako už obvykle Alena Chlopčíková, která se letos umístila na vynikajícím 1.-3. místě v kraji a to z 1722 soutěžících. Velká gratulace a držíme palce v krajském kole, doufme, že se letos konečně podaří postup do kola celostátního.

v druhé kategorii pro žáky druhého stupně soutěžilo 6 žáků nejlépe se umístil Jonáš Koziorek na 377 místě z 2 722 soutěžících, také gratulujeme.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 12.10.2016 proběhl na všech základních školách Přírodovědný Klokan. Soutěžící čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Maximálně mohli získat 120 bodů.

V kategorii Kadet ( 8.a 9.třída) byli nejlepší : Tereza Teprová - 71 bodů, Aleš Socha - 69 bodů,
                                                                                Jiří Šustek – 68 bodů a Sára Orságová – 68 bodů z 9.A.

Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy.

OKRSKOVÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

Dne 27. 9. 2016 se vybraní žáci z 1. stupně zúčastnili okrskového kola v přespolním běhu v Dobré. Za každou třídu soutěžila vždy 1 dívka a 1 chlapec a běželi trasu podle věkové kategorie. Celkem se sešli žáci z 11 škol v okolí Frýdku – Místku.

Za naši školu se na 2. místě umístila žákyně 3. třídy – Rozálie Bojková a ze 4. třídy – Denisa Sikorová. Obě postupují do okresního kola.
Všechny zúčastněné chválím za bojovnost a umístěným gratulujeme.

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16

Mezinárodní soutěž Genius logicus

V soutěži nás reprezentovalo 6 žáků. Barbora Oháňková z 7.A se umístila v kategorii VELMI DOBRÝ ŘeŠITEL

Matematická olympiáda

má pro žáky 6. – 8.tříd dvě kola. Školní kolo je vlastně kolo domácí, žáci řeší doma 6 nejednoduchých úloh. Do okresního kola se kvalifikuje ten, kdo správně vyřeší a odevzdá alespoň 4 úlohy. Letos se to podařilo Klárce Bednárové ze 7.B a Aleši Sochovi z 8.A třídy. V okresním kole dostali 120 minut na vyřešení 3 úloh. Aleš se stal úspěšným řešitelem, získal 10bodů z maximálního počtu 18-ti bodů. Klárce se to tentokrát nepodařilo.

Oběma ale patří pochvala za čas věnovaný matematice a Alešovi velká gratulace od všech učitelek matematiky na naší škole.

Zapsala: V.Ševčíková

Matematický klokan

Letos, stejně jako v minulých letech, se naši žáci 2. až 9. tříd zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Ve stejný den řeší žáci v různých zemích po celém světě matematické problémy, které vyžadují znalosti, ale často hlavně „selský rozum“.

Na naší škole to dopadlo takto:

V nejmladší kategorii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd se na prvních třech místech umístili: Kateřina Moháčová, Šimon Vaněk a Alžběta Přikrylová.

V kategorii Klokánek pro 4. a 5.třídu byli nejlepší:Adam Kania, Matěj Kocur, Karolína Salachová.

V kategorii Benjamín pro 6.a 7.třídy byli úspěšní: Karla Chlopčíková, Lucie Oborná a Robin Popov.

A v kategorii Kadet pro žáky 8.a 9.tříd byli nejlepší :Eliška Vaňková, Tomáš Niesner a Jiří Šustek.

Všem gratulujeme a čekáme, jak se umístili v porovnání s ostatními žáky v republice a ve světě. V.Ševčíková

Okrskové kolo ve šplhu pro 1. stupeň


Dne 17. 2. 2016 se 4 chlapci a 4 dívky ze 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve šplhu na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku. Soutěžilo celkem 11 škol z Frýdku – Místku a okolí. Žáci měli 2 pokusy šplhu a do výsledku se započítával ten lepší čas. Žáci soutěžili jak za družstvo , tak i za jednotlivce. V jednotlivcích za děvčata vyhrála Lucie Kojecká s časem 4,8 s a děvčata (Chlopčíková Alena, Lednická Helena, Kojecká Lucie, Karásková Leona)v družstvech byly na 3. místě a postupují do okresního kola. Chlapci také usilovně bojovali , ale konkurence byla veliká, a proto nezískali žádné umístění. Všem zúčastněným a umístěným blahopřejeme. Mgr. Irena Turková

SŠINFOTECH - IT soutěž - práce s grafikou

4.12.2015 se na prvním místě umístil náš žák Radovan Miljuševič. Gratulujeme

Bobřík informatiky

Ve dnech 11.-13.11. naše škola zapojila do celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Letos se v celé republice účastnílo 52596 soutěžících

Z celé školy byl nejúspěšnější Aleš Recman, který se umístil v celostátním pořadí na 186 místě /mezi 5% nejlepších řešitelů/, letos nám i přibylo úspěšných řešitelů, v kategorii Mini 4 žáci /žáci, kteří dosáhnou více než 120 bodů/. v kategorii Benjamin 1 žák /žáci, kteří dosáhnou více než 150 bodů/ a vkategorii Kadet 2 žáci /žáci, kteří dosáhnou více než 150 bodů/.

V nejmladší kategorii Mini (4.- 5. třída) dosáhli největšího počtu bodů Aleš Recman (176 bodů), Kateřina Mohačová a Alžběta Přikrylová (obě se 136 body) a Eliška Němcová (126 bodů).

V kategorii Benjamin (6.-7. třída) si nejlépe vedli Karla Chlopčíková (168 bodů), Robin Popov (140 bodů) a Petr Foldyna (126 bodů).

A za nejstarší se v kategorii Kadet (8.- 9. třída) na nejlepších třech místech ocitli Jiří Šustek (180 bodů), Jonáš Koziorek (156 bodů) a Aleš Socha (140 bodů).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a především těm, co v dané kategorii skončili jako první, budeme držet pěsti, aby se probojovali na co nejvyšší pozice i v celostátním pořadí! (Oficiální výsledky budou zvěřejněny ve středu na webových stránkách ibobr.cz).

Mgr. Lucie Bařinová, koordinátor soutěže

Logická olympiáda

V kategorii A1 se soutěže účastnilo z naší školy 6. žáků a v celém kraji 166 dětí, tato kategorie byla letos poprvé pro prvňáčky. Všichni naši prvňáčci byli úspěšní náš nejlepší je Jan Michna, který se umístil v rámci kraje na 16.-22 místě.

V kategorii A pro 2.-5.ročník soutěžilo za naši školu 16 žáků a vkraji celkem 1539 dětí. V naší škole byla nejlepší Alena Chlopčíková, která se ve školním kole umístila na 9.-10. místě v kraji a postoupila do krajského kole, kde se umístila uprostřed startovního pole.


V kategorii B pro žáky 2. stupně se účastnilo z naší školy 10 žáků a v celém kraji 3003 dětí, nejlépe se u nás umístil Adam Kyselý na 309. místě v kraji.

Mgr. Jana Hložková, koordinátor soutěže

Okrskové kolo v přespolním běhu pro 1. stupeň

Dne 23. 9. 2015 se vybrané děti 1. stupně zúčastnily závodu v přespolním běhu v Dobré. Některé z nich se umístily na předních místech.
Z 1. třídy - Lukáš Sobek na 3. místě,
z 2. třídy – Rozálie Bojková na 2. místě,
ze 3. třídy – Denisa Sikorová na 2.místě a Dominik Sobek na 1. místě
z 5. třídy – Lucie Kojecká na 2. místě z celkového počtu 12 přihlášených škol.

Mgr. Irena Turková

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 14/15

Atletický trojboj

Dne 15.6.2015 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje na stadionu TJ Slezan ve Frýdku- Místku. V trojboji závodili žáci ze 13 škol Frýdku- Místku a okolí.Soutěžili v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a v běhu na 50 m. Žák 1. třídy Patrik Vykoupil vybojoval krásné 2. místo, žák 2. třídy Dominik Sobek získal 3. místo. Další 4. žáci zůstali na 4. místech. Všem zúčastněným patří velká pochvala . Mgr. Irena Turková

Matematický klokan

Účast – všichni žáci 2. až 9.třída

Nejlepší:

Cvrček – 2. a 3.tř : Kateřina Mohačová ..3.tř….79 bodů ze 90 b.

Klokánek – 4. a 5.tř.: Aleš Recman ….4.tř…….81 bodů ze 120 b.

Benjamín - 6. a 7. Tř.: Aleš Socha …..7.A ….71 bodů ze 120 b.

Kadet – 8. a 9. Tř.: Tomáš Niesner …..8.tř…62 bodů ze 120 b.

Mat. olympiáda

6. A Barbora Oháňková

6.B Tereza Milichová, Klára Bednárová

8.tř Eliška Vaňková

Pythagoriáda

Nemáme úspěšného řešitele

5.tř – účast všichni

6.-8.roč – 45 žáků…nejlepší Eliška Vaňková

DALŠÍ ÚSPĚCH BESKYĎÁČKU

V Severo-Moravské kvalifikaci na oblastní republikové mistrovství v BMV, které se uskutečnilo ve Frydku-Mistku, v sobotu 25.4.2015 jsme opět neudělali naší
skupince ostudu.
Celkem se zúčastnilo 9 děti. Těsně před branami přímého postupu zůstaly Saša Holinková, Ana Orsagová, Katka Vašutová, Katka Mohačová, Kryštof Leska, Josefka
Moravcová. A budou doufat, že některé kvalifikované děti nepojedou.
Přimý postup si zajistily Irma Štastniková a Ada Pajdlová v červene kategorii a tim pádem jedou do Hradce Královeho 7.-9-6.2015.
trenér

OKRSKOVÉ KOLO VE VYBÍJENÉ 4. A 5. TŘÍD

Dne 10 .4. 2015 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené na základní škole v Palkovicích. Soutěžilo 7 družstev ze škol z okolí Frýdku- Místku. Naši žáci měli šanci vyhrát 1. místo svými pěti vyhranými turnaji , ale poslední prohraný zápas a skóre mezi 3 školami rozhodlo, že jsme se umístili na krásném 3. místě. Děti se velmi snažily a bojovaly i s malými zraněními až do konce turnaje. Všem zúčastněným blahopřejeme.
Mgr. Irena Turková

Turnaj v házené

Ve středu 15.4.2015 se vybraní žáci 1. stupně naší školy zúčastnili turnaje v házené. Turnaje se zúčastnilo 8 škol z našeho regionu. Žáci naší školy se umístili na 1. místě, když postupně porazili všechny družstva ve své skupině. Gratulujeme!
Turnaje se zúčastnili : Vyskočil Jakub, Oprštěný David, Popov Robin, Komjathy Jakub, Mrózek Lukáš, Leska Kryštof, Recman Aleš a Grygařík Adam

Tvoříme vlastní vydavatelství

Žákyně 9.ročníku Kristýna Stejskalíková získala 3.místo v českém kole mezinárodní soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství. Letošní téma znělo Pohádky, pověsti a legendy visegrádského kraje. Kristýna zaujala porotu s vlastním příběhem Řemeslo má zlaté dno. Vyhlášení mezinárodního kola této soutěže proběhne letos v Polsku, 28.května v Bialsko-Biale. Gratulujeme a dále držíme palce.

Turnaj BMV ve volejbale - volejbalové školy Beskyďáček

Ve trech barvach jsme s dětmi s Beskydacku Staré Město obsadili velmi pekne pozice,
červený tým s Irmou Statnikovou, 3.misto,
oranžovočervený tým 8. místo - Anička Orságová a Saša Holinková,
oranžový tým  2.misto  - Katka Mohačová je škoda ze další byli nemocní.


Mame další pololeti a chtel jsem pozvat do kroužku i mladšim děti,
které by v budoucnu tyto upešné minivolejbalisty mohli doplnit a být stejne dobří.

Rodiče těchto tříd zveme, aby se prišli nezávazně na nás v uterý či pátek podívat na trénink o 14:30.

Školní kolo konverzační soutěže v AJ

V kategorii starších - 1. Marie Bílková - postupuje do okresního kola, 2. Karolína Čaplová - náhradník do okresního kola, 3. Lenka Ztratilová. V kategorii mladších - 1. Jonáš Koziorek - postupuje do okrsního kola, 2. Dan Číp - náhradník, 3. Kristýna Křenková. Kristýnu chválíme za poslechovou část. Gratulujeme a děkujeme všem za přípravu.

Získali jsme 1. místo v kybernetické soutěži !

Letos poprvé jsme se zúčastnili soutěže, pořádané Vysokou školou báňskou, která byla určena pro děti z kybernetických kroužků z Ostravy a okolí.

Naše dva týmy ve složení Johanka Horáková s Katkou Mohačovou a Aleš Recman a Katkou Vašutovou soutěžily v nejmladší kategorii 6-10 let. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Měli sestavit a naprogramovat robota – sumo, který vytlačí soupeře z ringu. Další úkol byl sestavit program v animačním programu pro děti, který se jmenuje scratch. Měli nakreslit postavu, která se dostane pomocí klávesových šipek do cílového domečku. Nejlehčí úkol byl z elektroniky. Sestavit elektrický obvod, rozsvítit žárovku, diodu a roztočit motorek natolik, aby vystřelil vrtuli, už bylo hračkou oproti předchozím úkolům.

Dále naši školu reprezentovali Jonáš Koziorek a Aleš Socha. Vyzkoušeli si pájení, programování a sestavování robota.

Velkou radost mám z Aleše Recmana, který spolu s Katkou Vašutovou získali první místo ve své kategorii. Nezalekli se obtížných úkolů a dokončili všechny úlohy, takže se jim podařilo získat nejvyšší počet bodů. GRATULUJI !

Rozpočti si to!

Děvčata z 9. třídy Amálie Mlčochová, Jana Kozlová a Lenka Ztratilová postupují již do 3. kola celostátní soutěže Rozpočti si to! Soutěž probíhá v rámci projektu Finanční gramotnost do škol a navazuje na učivo finanční matematiky. Každý tým hospodaří s imaginárními penězi a získává body za různé úkoly. Tým z naší školy má teď 47 bodů a je na slušném 37. místě v celé ČR!

Dotkni se 20.století - soutěž NM Praha

Národní muzeum v Praze pořádalo soutěž „Dotkni se 20. století – Vytvoř si svůj vlastní komiks“, které se zúčastnili dva žáci 2.stupně naší školy (Jonáš Koziorek ze 7.ročníku a Roman Konečný z 9.ročníku). Jonáš Koziorek se se svým komiksem Charta 77 umístil na skvělém 2.místě v kategorii ZŠ (stal se vlastně nejmladším ze všech oceněných).

Přírodovědný klokan 2014

Žák 9.třídy - Andreas Schmidt, který v soutěži Klokan obsadil na naší škole první místo a v rámci okresu místo šesté. Prvních pět soutěžících postupuje do krajského kola, tudíž postup unikl opravdu o fousek. V kategorii Kadet soutěžilo 971 žáků, takže i tak je to obrovský úspěch!

Soutěž v ZOO Ostrava

Tématem tentokrát byly Houby ČR. Šesťáci (Číp, Fabík, Doležalová, Oháňková, Hudeček) obsadili s 30 body 10.místo. Sedmáci (Socha, Kania, Koziorek, Mrázová, Dostálová) skončili osmnáctí. Oběma skupinám gratulujeme, hlavně šesťákům, kterým do finálového kola scházelo 5 bodů.

Mladý chemik 2014

Žáci 9. třídy se zúčastnili soutěže Mladý chemik. Nejvíce bodů měla Kristýna Stejskalíková, Martin Kaniok a Amálie Mlčochová, Jana Kozlová a Erika Ošťadálová.

Bobřík informatiky 2014

Z celé republiky jich přesně bylo 31 508, přičemž z tohoto počtu bylo 86 žáků naší školy. Tito žáci 4. - 9. tříd se minulý týden ve dnech 12. - 14. 11. zapojili do národního kola 7. ročníku soutěže Bobřík informatiky zaměřené především na logické myšlení.
Kategorie Mini (4. - 5. třídy) se z naší školy účastnilo 28 žáků a nejlepších výsledků mezi nimi dosáhli Aleš Recman (který se 177 body v celorepublikovém pořadí obsadil z 9 027 zúčastněných krásné 80. místo!), Eliška Němcová (152 bodů) a Marek Klempa (144 bodů). Mezi 44 zúčastněnými ze 6. – 7. tříd, kteří soutěžili v kategorii Benjamin, se nejvíce dařilo Jiřímu Šustkovi (197 bodů), Nikolu Horáčkovi (179 bodů), Lucii Oborné a Aleši Sochovi (oba se 176 body). Z našich nejstarších 14 soutěžících v kategorii Kadet ( 8. a 9. třídy) se na nejlepších třech místech ocitli Marie Bílková (188 bodů), Michal Absolin (176 bodů) a Eliška Vaňková (175 bodů). 

Logická olympiáda 2014

Alena Chlopčíková - 3. třída postup do krajského kola, v krajském kole se umístila na 29.-31. místě z 60 účastníků

Účastníci školního kola - úspěšní řešitelé: Robin Popov 5. třída, Kateřina Moháčová 3. třída, Šimon Vaněk 3. třída, Lucie Kojecká 4. třída, Matyáš Ondřej 3. třída, Jakub Vyskočil 5. třída, Helena Lednická 3. třída, Lukáš Ztratil 3. třída, David Oprštěný 2. třída, Eliška Bednářová 3. třída, Jakub Dostál 5. třída, Adam Kyselý 8. třída, Jiří Šustek 7.A, Eliška Vaňková 8. třída,  Karolína Čaplová 8. třída, Aleš Socha 7.A,  Jonáš Koziorek 7.A, Barbora Dostálová 7.A, Lenka Ztratilová 9. třída, 

Přírodovědný Klokan 2014

Velká gratulace patří žákovi 9.třídy - Andreasi Schmidtovi, který v soutěži Klokan obsadil na naší škole první místo a v rámci okresu místo šesté. Prvních pět soutěžících postupuje do krajského kola, tudíž postup unikl opravdu o fousek. V kategorii Kadet soutěžilo 971 žáků, takže i tak je to obrovský úspěch!

Sálová kopaná - okrsek

Vybraní žáci 7. - 9. ročníku obsadili na frýdeckém okrsku v sálové kopané 5. místo. Školu reprezentovali: Andreas Schmidt, Bernát Marek, Niesner Tomáš, Schramko Michal, Kolek Tomáš, Kyselý Adam a Skotnica Petr.

Školní liga házené 

Naši žáci skončili na druhém místě v 1. kole Frýdecké ligy miniházené. Těšíme se na další kolo, které se bude konat už za dva týdny. Gratulujeme.
Školu reprezentovali : Recman Aleš, Grygařík Adam, Mrózek Lukáš, Vojkůvka Martin, Dorociák Lukáš, Škvrna Karel, Leska Kryštof

Žákyně naší školy je vicemistryně ČR

V sobotu 4.10.2014 se konalo Mistrovství České republiky v moderním pětiboji.
A žačka naší 6.a třídy Kája Chlopčíková na něm obsadila v individuálním závodě 5.místo a spolu s oddílovou kamarádkou i obhájila loňské stříbro v kategorii dvojic, a to i přesto, že letos bojovaly s o rok staršími děvčaty.

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14

Výsledky našich žáků v soutěžích aerobic s klubem FLASH aerobik v roce 2013/2014.

Reprezentace proběhla hlavně v závodním týmu, který tuto sezónu soutěžil se soutěžní choreografií s názvem "Sladký sen Maršmelounů"
(do kterého z vaší školy patřily: Anna Palyusiková, Anna Pagačová, Barbora Pavlosková, Monika Holínková, Petra Bílková, Leona Karásková, Tereza Tomečková)

získaly tyto nádherná ocenění:
1.místo - česko se hýbe ve školách plých zdraví -Ostrava 23.3.2014
4.místo - aerobic tour - Tlumačov 5.4.2014
3.místo - aerobic tour a děti fitness - Otrokovice 12.4.2014
2.místo - aerobic tour - Orlová 13.4.2014
6.místo - děti fitness aneb sportem proti drogám - Havířov 19.4.2014
3.místo - aerobic tour - Bystřice pod Hostýnem 3.5.2014
1.místo - kopřivnické mecheche - Kopřivnice 11.5.2014
5.místo - perníková kopretina - Pardubice 17.5.2014
4.místo - aerobic tour FINÁLE - Otrokovice 18.5.2014
3.místo - FINÁLE děti fitness aneb sportem proti drogám- Praha 24.5.2014

Dále se děvčata zúčastnila regionální přehlídky pódiových skladeb v Ostravě Pustkovci 26.4.2014, vystoupení ke dni dětí na fotbalovém hřišti ve Starém Městě a vystoupení na Slezskoostravském hradě 7.9.2014.

Další nádherné výsledky přinesly Leona Karásková 18.1.2014 na republikovém finále jednotlivců v Otrokovicích a to nádherné 3.MÍSTO s další medailí do sbírky, ale také krásné 6.místo na soutěži aerobic tour ve Frýdku-Místku konané 17.11.2013.
Další velkou reprezentaci vaší školy přinesla Denisa Sikorová taktéž 17.11.2013 ve Frýdku-Místku a to vybojovaným 1.MÍSTEM

Vítězství Kateřiny Hochlové ve výtvarné soutěži Malovaná písnička (1/Hana Černohorská)


Blahopřejeme ke krásnému 1.místu Kateřině Hochlové z 6.A, které získala v Krajské soutěži Malovaná písnička 2014. Soutěže se zúčastnilo 1675 žáků ze 72 škol našeho kraje. Do krajské soutěže postoupilo 521 žáků a oceněno bylo ve všech kategoriích 23 žáků. Ceny vítězům budou předány na vernisáži výstavy v Domě dětí a mládeže v Ostravě - Porubě, ul.M. Majerové 23/1722 dne 11.6.2014 v 15:00 hodin. Výstava nejlepších prací potrvá do 22.6.2014.

Úspěch v soutěži vládci nebes (1/Kamil Vilimovský)


Naši žáci v průběhu květnového týdne soutěžili v hodu vlaštovkou na dálku. Soutěž byla celorepublikově organizována časopisem ABC.
V průběhu soutěžního týdne vlaštovky lítaly i tam, kde to nikdo nečekal, schodiště školy, dvůr školy, třídy a podle reakcí rodičů probíhaly tréninky i doma.
Ve finále školního kola se nakonec umístily na prvních třech místech tyto děti :
1. místo : Čučka Lukáš 5. třída
2. místo : Nytrová Kateřina 9. třída
3. místo : Schramko Michal 7. třída

V celorepublikovém měřítku jsme se umístili na krásném 5. místě. Do finále postupují první 3 školy.
Gratulujeme vítězům naší školy, kteří budou v nejbližších dnech odměněni.

Výsledky celorepublikové soutěže naleznete na internetové adrese www.abicko.cz

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - NOMINAČNÍ KOLO

kategorie A /žáci 1.stupně/
v této kategorii nás reprezentovaly dvě žákyně - Lucie Kojecká a Karla Chlopříková - obě jsou úspěšnými řešitelkami - do krajského kola nepostoupily /postupuje nejlepších 50 řešitelů z kraje - letos se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 1192.

kategorie B /žáci 2.stupně/
v této kategorii řešilo úlohy 15 žáků naší školy, z toho 9 úspěšně. Byli to Tomáš Niesner, Adam Kyselý, Jonáš Koziorek, Amálie Mlčochová, Marie Bílková, Aleš Socha, Kateřina Kličková, Eliška Vaňková, Jakub Škultety. - do krajského kola bohužel nepostoupili. - letos soutěžilo 15514 řešitelů, z toho v našem kraji 2097.
Všem k úspěchu v soutěži GRATULUJEME

PŘESPOLNÍ BĚH - OKRSKOVÉ KOLO

Na 2. místě se umístili Lucie Kojecká ze 3.třídy a Jakub Vyskočil ze 4.třídy.
Tito 2 postOUPILI do okresního kola, které se bude konat ve čtvrtek 3.10. v Jablunkově. Na 3. místě se umístila Sabina Hlaušková, žákyně 5. třídy.
Žákyně 6. a 7. ročníku skončily na krásném 3. místě v přespolním běhu!
Na výkonu se podílely : Pavlosková Barbora, Polachová Nina, Sivaková Vanessa, Kania Johana, Orságová Sára, Mrázová Karolína a Poledníková Nikola.
Závodu se zúčastnily také družstva chlapců ve stejné kategorii a družstvo starších žáků, které se ve velké konkurenci škol umístily na 7. místě.

 Na závody děti připravili Irena Turková a Kamil Vilimovský

GRATULUJEME

PŘESPOLNÍ BĚH - OKRESNÍ KOLO
3.10.2013 se 2 žáci 1. stupně zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Jablunkově.
Lucie Kojecká, žákyně 3. třídy, se umístila na 2. místě. ve fotogalerii naleznete fotografie
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 5. TŘÍD V ZOO OSTRAVA

Reprezentovali nás Hana Malinová, Lukáš Čučka ,Eva Zlá ,Marek Bláha, Tereza Milichová,Matyáš Sehnal a Kateřina Frýdlová
Na soutěž děti připravovala paní učitelka Marie Ručková

GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13

SOUTĚŽE AEROBIC

Alenka Chlopčíková – 3.místo „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ finále jednotlivců Zlín

Leonka Karásková – 1.místo „Aerobik Girl“ – kategorie do 8.let

Anna Palyusiková – 3.místo „Aerobik Girl“ – kategorie do 15.let

Do semifinálového kola soutěže MISS AEROBIK postoupila děvčata:

KATEGORIE MINI MISS – Karásková Leonka, Holínková Monika,

(Soutěže MINI MISS AEROBIK se dále zůčastnily: Banovská Kateřina , Banovská Verunka, Sikorová Deniska)

SKUPINA:

Děvčata vystupující s choreografií MADAGASKAR – aerobic klub FLASH TJVP Staré Město a Frýdek-Místek. Kterou reprezentují PAGAČOVÁ Anna, PAVLOSKOVÁ Barbora, TOMEČKOVÁ Tereza, KARÁSKOVÁ Leona, PALYUSIKOVÁ Anna, a to s výsledky:

5. místo – Havířov „Děti fitness aneb sportem proti drogám“

2.místo – Ostrava „Česko se hýbe do škol plných zdraví“

1.místo –Orlová „Aerobik Tour“

1.místo –Kopřivnice „Kopřivnické Mecheche“

2.místo – Praha – Mezinárodní finále „Děti fitness aneb sportem proti drogám“

MATEMATICKÝ KLOKAN ŠKOLNÍ KOLO

Kategorie Cvrček

1. místo Robin POPOV
2. místo Aleš RECMAN
3. místo Lucie KOJECKÁ

Kategorie Klokánek

1. místo Barbora DOSTÁLOVÁ
2. místo Jiří ŠUSTEK
3. místo Aleš SOCHA

Kategorie Benjamín

1. místo Michal DŘIZGA
2. místo Jan PŘIKRYL
3. místo Martin KANIOK

Kategorie Kadet

1.místo  Kateřina NYTROVÁ
              Tomáš KONEČNÝ
              Vlastimil ONDRAČKA
              Daniel SCHMIDT

PYTHAGORIÁDA ŠKOLNÍ KOLO

Ze školního kola postupují do okresního kola
Za 5.třídu Jiří Šustek
za 6. třídu Eliška Vaňková a Barbora Pavlosková
za 7. třídu Michal Dřizga a Filip Mrozek
za 8. třídu Kateřina Nytrová

Celkem se školního kola zúčastnilo 40 žáků

SOUTĚŽ V INFORMATICE NA SŠ INFOTECH

V soutěži se účastnilo 7 žáků naší ZŠ od 7. do 9. třídy. Vojta Kaniok z 9.třídy obsadil 2. místo. Gratulujeme

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 20.11.2012

Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z 8.a 9. třídy.
1.místo Nicole Lacková
2.místo Kristyna Hruzka
3. Místo Aneta Brožová

BOBŘÍK INFORMATIKY

ve školním roce 12/13 se národního kole zúčastnílo 27 650 v celé ČR v letošním školním roce jsme měli
dva úspěšné řešitele a to Karolínu Bojkovou a Vojtu Kanioka, úspěšným řešitelem se stává ten kdo dosáhne více než 150 bodů
Soutěžní otázky jsou někdy pořádným oříškem - více na www.ibobr.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ BAREVNÝ PODZIM

 Alexandra Holinková 3.třída - čestné uznání
 Veronika Pavlosková 7.třída - 3. místo ve své kategorii
 Nikol Lacková 9.třída - 3. misto ve své kategorii
Celková výsledková listina

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

Dne 7.11. se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Vítězkou se stala Kristýna Cmielová (9.roč.), v těsném závěsu za ní skončila její spolužačka Nicole Lacková a pomyslnou bronzovou medaili získala žákyně 8.ročníku, Kateřina Nytrová. Všem blahopřejeme.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 17.10. na naší škole proběhl Přírodovědný klokan.
Soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Otázky byly z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a biologie.
Soutěže se zúčastnili žáci 8.třídy.
Mezi první tři nejlepší patří Tomáš Frýdl, Karolína Bojková a Marek Teper. Blahopřejeme.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

KATEGORIE A
Celkem se v kategori A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 6965 řešitelů, z toho v našem kraji 1026.
Naši tři nejlepší

Pořadí (škola)     Pořadí (kraj)          Celkové pořadí      Příjmení, jméno               Třída         Kvantil (kraj)                Kvantil
1.                               94.-134.                846.-1114.            Koziorek, Jonáš                  5.                88.99                         85.94
2.                             174.-224.              1443.-1771.           Socha, Aleš                          5.                80.70                         76.94
3.                             614.-744.              4550.-5310.           Šustek, Jirka                        5                 33.92                         29.23

KATEGORIE B
Celkem se v kategori B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 11445 řešitelů, z toho v našem kraji 1757. 

Pořadí (škola)      Pořadí (kraj)        Celkové pořadí         Příjmení, jméno              Třída           Kvantil (kraj)                 Kvantil
1.-2.                         361.-385.              2576.-2744.             Dřizga, Michael                 7.                  78.83                          76.77
1.-2.                         361.-385.               2576.-2744.          Pavlosková, Barbora          6.                   78.83                         76.77
3.                              670.-701.               4559.-4782.             Škultety, Jakub                 6.                   61.04                         59.20

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12

REPREZENTOVALI NÁS V PLAVÁNÍ

Kateřina Lasotová a Karla Chlopčíková získaly výrazné úspěchy v plaveckém sportu, navštěvují Plavecký oddíl při Plavecké škole ve Frýdku - Místku.
Kateřina získala 3. místo v plavecké štafetě,
Karla Chlopčíková získala řadu pěkných  umístění:
-na Mezinárodním přeboru žactva 4.11.2011 získala na 50m prsa 2.místo a na 50m motýlek 3.místo
-na Velké ceně Třince získal a tři 2. místa a to na 50m prsa, 50m znak a 50m volný způsob
-na V. ročníku plaveckých závodů ve Frýdku - Místku získala 4x 1. místo a to na 50m prsa, znak, 33m motýlek a ve štafetě
-na Mezinárodním přeboru v karviné 12.5.2012 získala 2x 1.místo na 50m prsa a 100m polohový závod a 3x2. místo za 50m znak, 50m volný způsob a 100m prsa
-v oblastním závodě ve Vsetíně /přebor Severní Moravy a Slezka/ získala 2. místo v závodě na 50m prsa a 100m prsa a 3. místo na 100m polohový závod

Karle velkou gratulaci a děkujeme za to, že svými obrovskými úspěchy vzorně reprezentuje i naši školu.
                                                                       

EKOOLYMPIÁDA - KNIHOVNA HAVÍŘOV

Družstvo žáků druhého stupně získalo 4. místo, soutěže se účastnily tyto žákyně: E.Koziorková, J.Limbergová, A.Palyusiková

PĚVECKÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH DRUŽIN SKŘIVÁNEK

Kateřina Lasotová získala krásné 2.místo

BIOLOGICKÁ SOUTĚŽ - KYTOVCI ZOO OSTRAVA

A.Brožová, K.Cmielová, N.Lacková, T.Vinohradská, K.Hruzka se zúčastnily přírodovědné soutěže v ZOO Ostrava i když si neodnesly žádnou oceněnou pozici v soutěži obstály a ostudu nám neudělaly. Gratulujeme

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - ŠKOLNÍ KOLO

Celostátní rodina klokaních soutěží se před několika roky rozrostla o přírodovědná kola - soutěž letos dopadla u nás na škole takto:
1.místo B.Pustková,
2.místo V.Ivanovová,
3.místo M.Vinohradský

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

Letošní školní kolo dopadlo takto:
1.místo E.Koziorková,
2.místo J.Limbergová,
3.místo V.Klička

4.5.2012 Mc DONALD´s CUP kat.B

žáci naší školy získali na turnaji, který se konal v Palkovicích 4.místo

26.4.2012 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Jakub Škultety a Tomáš Niesner vybojovali 3.místo v náročné soutěži.Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

19.4.2012  PREVENTAN CUP

Naši žáci získali 5. místo v okrskovém finále celostátní soutěže ve vybíjené Preventan Cup

3.4.2012 O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA

Tým našich malých spotrovců získal 1. místo v turnaji ve vybíjené, který organizovala ZŠ Dobrá. Sportovcům gratulujeme a děkujema paní učitelce Valoškové za vzornou přípravu.

25.3.2012 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MOJE BABIČKA

Kateřina Lasotová získala za svou práci 1. místo v soutěži Městské knihovny Frýdek - Místek. Gratulujem ea děkujeme za reprezentaci naší školy.

23.3.2012 OKRESNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ

Žáci 4. - 5.třídy ve složení - Barbora Pavlosková, Adam Kyselý, Jakub Škultety, Marek Bernát, Miriam Polašová, Michal Schramko, Vojtěch Satinský, Tomáš Niesner - získali 3. místo v turnaji, gratulujeme.

20.3.2012 OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Matěj Svoboda zvítězil ve školním kole a postoupil do okresního kola olympiády.

16. 3. 2012 OKRSKOVÝ TURNAJ PŘEHAZOVANÁ

Žáci pod vedením paní učitelky Valoškové získali 1.místo, gratulujeme.

9. 3. 2012 TURNAJ O STAROMĚSTSKÉHO SNĚHULÁKA

Naši žáci získali 1. a 4. místo v turnaji ve vybíjené, kterou organizuje naše škola

10.12.2011 ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Jako každým rokem proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Soutěže se již pravidelně účastní cšichni žáci druhého stupně a 5.třídy. Letos máme pět úspěšných řešitelů, kteří postupují do okresního kola - jsou to Tomáš Niesner a Barbora Pavlosková za 5.třídu, Michael Dřizga a Martin Kaniok za 6.třídu a Matouš Přikryl za 7.třídu. Úspěšným řešitelům gratulujeme a držíme palce v dalším kole.

13.11.2011 BOBŘÍK INFORMATIKY - TŘI ŽÁCI SE STALI ÚSPĚŠNÝMI ŘEŠITELI NÁRODNÍHO KOLA

Žáci naší školy se v letošním roce poprvé zúčastnili zajímavé soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Jedná se o předmětovou soutěž registrovanou Ministerstvem školství. V letošním roce probíhal její 4.ročník. Soutěž obsahuje 15 soutěžních úloh, které jsou zaměřeny hlavně na informatiku v kombinaci s matematikou, fyzikou a jinými logickými úlohami. Témata úloh zasahují i do zeměpisu přírodopisu atd.
Na vyřešení 15, ne zrovna snadných úloh, mají žáci 40 minut, během kterých úlohy řeší on-line na počítačích.
Soutěž pro základní školu má dvě kategorie, a to Benjamin pro 5.,6.,7. třídu a Kadet pro 8. a 9. třídu. Soutěžící startuje se vstupním kontem 60 bodů a podle toho, jak zodpoví otázku, se mu body přičtou, ale také odečtou. Maximálně může žák získat 240 bodů, a pokud jich získá 150 a více, stává se úspěšným řešitelem národního kola. Výhodou soutěže je i to, že každý žák vidí své výsledky ihned a nemusí čekat na vyhodnocení. Všichni žáci obdrží osvědčení o účasti v soutěži.
Na naší škole se soutěže letos zúčastnilo 98 žáků 5. až 9. třídy.
Tři žáci se stali v úspěšnými řešiteli národního kola: Martin Kaniok, Michal Dřizga a Veronika Pavlosková, všichni tři jsou žáky 6. třídy. Ten úplně nejlepší - Martin Kaniok - se umístil z 6587 soutěžících (v konkurenci převážně starších žáků gymnázií) na 408 místě. Gratulujeme a už se těšíme na výsledky 5.ročníku soutěže.

6.11.2012 LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila celostátní soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Tato soutěž se nezaměřuje na testování vědomostí, ale logického myšlení dětí a je organizována společností MENZA. Protože jsme soutěžili první rok a neměli se soutěží žádné zkušenosti, vybrali jsme k účasti tři žáky, kteří byli nejúspěšnější v matematických soutěžích v loňském školním roce.
V kategorii A (1.stupeň ZŠ) reprezentoval Aleš Socha ze 4.třídy, z 917 soutěžících v kraji se umístil uprostřed výsledkové listiny.
V kategorii B (2.stupeň a víceletá gymnázia) soutěžilo v našem kraji 1178 žáků. Naši školu reprezentoval za 6.třídu Martin Kaniok, který se také umístil zhruba uprostřed výsledkové listiny. Ovšem velikou radost nám udělal Vojta Kaniok z 8.třídy, který se v kraji (tedy mezi 1178 žáky) umístil na 86. místě. Všechna umístění považujeme za velmi úspěšná, zvlášť Vojtovo umístění je napoprvé velký úspěch, jen o malý kousek mu unikl postup do krajského kola.
Všem třem chlapcům gratuluji a věřím, že za rok se k nim přidají další soutěžící a umístění budou ještě mnohem lepší.

6. 10. 2011 OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

žákyně naší školy Lucie Kojecká získala v soutěži 2. místo a Jakub Vyskočil 8. místo. Gratulujeme

22.9. OKRSKOVÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

V okrskovém kole se našim žákům velice dařilo. Získali řadu umístění
Lucie Kojecká 2.místo
Jakub Vyskočil 2.místo
Barbora Pavlosková 3.místo
Natálie Bojková 3.místo
Filip Kojecký 3.místo

REPREZENTOVALI NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11

8.6.2011 EKOLYMPIÁDA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - 1. MÍSTO

Ve středu 8.6.2011 se v Městské knihovně v Havířově konala soutěž EKOLYMPIÁDA, které se zúčastnilo i družstvo naší školy ve složení Marie Němcová, Andrea Škultetyová a Martina Botorová, pod vedením paní učitelky Knedlové. 
S plným počtem bodů se umístily na úžasném 1. místě z 18 soutěžních družstev z celého Moravskoslezského kraje. 

14.5.2011 "A PROČ JE PLATÝZ PLACATÝ" -celorepubliková výtvarná soutěž pořádáana Polským institutem v Praze - 3.místo

Velké gratulace patří naší žákyni 5.třídy Veronice Pavloskové, která se zúčastnila celorepublikové výtvarné soutěže, pořádané Polským institutem v Praze, pod názvem ".....A proč je platýz placatý? U polského Baltu!"

MATEMATICKÝ KLOKAN 2011- 1.MÍSTO NA FRÝDECKOMÍSTECKU A V CELÉ ČR

Aleš SOCHA (žák 3.třídy) se umístil v kategorii CVRČEK ze 1855 zúčastněných žáků celého Frýdeckomístecka na skvělém prvním místě, Martin KANIOK ( žák 5.třídy) v kategorii KLOKÁNEK z 1818 zúčastněných žáků na třetím místě.

Po vyhodnocení výsledků soutěže v celé ČR jsme dostali velice dobrou zprávu - Aleš se umístil na prvním místě v celé ČR

Děti fitness aneb sportem proti drogám - Kopřivnice

Karla Chlopčíková získala 3.místo ve své kategorii, devět dívek z našeho Aerobik club TJVP Staré Město postoupilo na mistrovství republiky v Brně.

3.2.2011 Tvořivý žák .Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská

 Náš tým ve složení Martina Botorová, Marie Němcová a Andrea Škultetyová získaly velmi pěkné 3.místo.

9.12.2010 2. ročník IT soutěže pro žáky základních škol na Střední škola informačních technologií ve Frýdku – Místku

Jan Hložek obsadil celkové druhé místo a Filip Šigut místo třetí v konkurenci Frýdecko-Místeckých škol.

21.4.2010 Soutěž školních družin SKŘIVÁNEK

Dne 21.4.2011 získala Anna Pagáčová druhé místo v celoměstské soutěži školních družin SKŘIVÁNEK .

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování