Výchovný poradce

Informace Výchovného poradce

Výchovný poradce Základní školy a mateřské školy Staré Město :   Mgr. Vilimovský Kamil – učitel
Telefon školy :                                                                                             558 441 521
Emailové spojení :                                                                                     k.vilimovsky@seznam.cz
Další informace:                                                                                         www.iskola.cz/zsstaremesto  
                                                                                                                      (přístup pod heslem žáka, rodiče)

Konzultační hodiny výchovného poradce pro veřejnost :

Úterý 8.30 - 9.00, Pátek 10.30 - 11.00

Pro žáky je pracovna výchovného poradce otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.

Konzultace s výchovným poradcem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:

1.  Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod. 
2.  Pomáhá se začleněním do výuky žákům s poruchami učení a zdravotními problémy
3.  Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu 
4.  Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec, je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním střední školy, až budeš na té naši končit vzdělávání.

Přijít můžeš s čímkoli:

• Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a? 
• Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
• Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
• Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
• Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
• Děje se ti něco zlého?
• Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Vyhodnocení dotazníkového šetření žáků školy


V měsíci únoru proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, které má pomoci zjistit úroveň naší školy z pohledu žáků na prostředí ve škole, úroveň výuky, spokojenost s učiteli a jejich výukou. Stejné šetření proběhlo již v říjnu. V dotazníku byly použity otázky, které nám umožní objektivně posoudit míru spokojenosti žáků.

Šetření se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku :
5. třída : 21 žáků
6. třída : 12 žáků
7. třída : 22 žáků
8. třída : 16 žáků
9. třída : 13 žáků

Na výsledky se můžete podívat zde:

Klima školy - šetření na 1.stupni

Klima školy - šetření v říjnu 2012

Klima školy - šetření v únoru 2013

Dokumenty, informace a odkazy:

Přijímací zkoušky na SŠ 2015

Vzhledem k novinkám v přijímacím řízení nabízíme vyplnění přihlášky společně s výchovným poradcem nebo třídní učitelkou přímo u nás ve škole.
Hned bude vytištěna a potvrzena ředitelkou školy.
Zároveň si rodič vyzvedne zápisový lístek - zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka proti podpisu.
Prosím domluvte si schůzku předem.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední škol zde jsou ke stažení i přihlášky ke studiu pro rok 2015

Rychlý průvodce přijímacím řízením - informace CERMAT pro rok 2015, najdete zde i seznam škol přihlášných k pilotnímu testování přijímacích zkoušek.

Webové stránky se seznamy škol

Webové stránky, které informují o oborech a uplatnění

Ostatní

Informace výchovného poradce

Program proti šikanování

Informační leták pro rodiče o šikaně

Linka důvěry

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování