Zaměstnanci

 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr.Barbora MAZUROVÁ

Aprobace: Č – D
Studium: PF Ostrava, učitelství pro 2.stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ
                  funkční studium pro ředitele škol
                  rozšiřování odbornosti v oblasti historie
                  kurzy práce s počítačem
Zájmy: - historie, historie, historie …
                aneb všechno, co bylo..
             - divadlo (hlavně tvůrčí a jeho příprava od A do Z)  

⇒Motto: „Entuziasmus je málo známým tajemstvím úspěchu.“ Ashby         

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Jana HLOŽKOVÁ

Aprobace: M - Zt
Studium: PF Ostrava
                  kurzy pro správce počítačové sítě a práce s počítačem
                  rozšiřování odbornosti v oblasti přír. věd a informatiky
Zájmy:     výpočetní technika a technika vůbec, ruční práce, skládání zajímavých modelů a další nesmysly

⇒Motto: " Když si nepřiznáš chybu, uděláš další " 

VÝCHOVNÝ PORADCE
A ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Kamil VILIMOVSKÝ

Aprobace: Z-TV
Studium: PF OU -  učitelství pro 2.stupeň ZŠ
                  PF OU - geografie pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - instruktor školního lyžování
                  Kariérové poradenství a volba povolání pro ZŠ
                  Další kurzy pro výchovné poradce a preventisty
                  Rozšiřování odbornosti v oblasti přírodních věd
                  kurzy práce s počítačem
                  Využití ICT v přírodovědných předmětech 

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
              

Mgr. Světlana KNEDLOVÁ

Aprobace: Ch - Př
Studium:    Pedagogická fakulta Ostrava
                     Kurz Výchova a vzdělávání v oblasti ochrany zvířat
                     Kurz PASCO - ICT pro přírodovědné předměty
                     Průběžné vzdělávání v enviromentální výchově
                     Kurz Jak na  klíčové kompetence v jednotlivých předmětech

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ             

Mgr. Helena PEŘINOVÁ

Aprobace: Fj - D- Aj
                   učitelství jazyků pro 1. - 3. stupeň, Čj jako cizí jazyk pro cizince
                   zkoušející Cambridge YLE
Studium:   PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
                  PF Ostrava

⇒Motto: "Jazyk se učíme celý život ..."

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Jaroslava Třasková

Aprobace:
                               
Studium:    
                              

Zájmy:          
                              

⇒Motto:  

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Kateřina NITKOVÁ

Aprobace: Č -D
                               
Studium:    Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro 2. stupeň ZŠ
                   Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, učitelství pro SŠ
                   Kurzy práce s PC
                   Akreditace na hodnocení a klasifikaci maturitních prací
                   Vzdělávací kurz pro pedagogy Jak vyučovat o holocaustu
                   Kurz reedukace specifických vývojových poruch učení

Zájmy:        cestování, pěší turistika, literatura, divadlo a vůbec kulturní dění kolem nás
                              

⇒Motto:  „Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“ Buddha

UČITEL PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 

MgA. Josef Gerda

Aprobace: Vv
                                 
Studium: Střední škola uměleckých řemesel v Ostravě, maturita, obor propagační grafik
                  Lidová konzervatoř v Ostravě, výtvarný obor
                  Institut pro umělecká studia, magisterský diplom MgA, obor malba

Zájmy:    olejomalba, grafika, komixy, potisk triček
                                                           

⇒Motto:  "......"

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Lucie BAŘINOVÁ

Aprobace: Aj - Př - Ov
Studium:   Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                    Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
                    Rozvoj komunikace a sebeobsluha
                    u dětí s poruchami autistického spektra
                    Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra,
                    pervazivními vývojovými poruchami
                    Čtením a psaním ke kritickému myšlení
                    Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
                    (informační gramotnost)          

⇒Motto:  "Tvoje křehkost je zároveň tvou silou"

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Mgr. Markéta Drabinová

učitelství pro 1.stupeň
Studium:  PF UP Olomouc učitelství pro SŠ VOŠ
                   PF Ostrava učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Zájmy: pěší a cyklo turistika, lyžování a sport vůbec,
             knihy - hlavně encyklopedie,
             AJ


   ⇒Motto: "Buď člověkem, uvědom si to a chovej se podle toho!" Prudhomme
                       

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Mgr. Jana MORAVCOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
Studium: PF Olomouc
                  Rozšiřování odbornosti v anglickém jazyce   

 

 

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr.Romana RUSINOVÁ

Aprobace: Čj - Hv
Studium: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                  Státní všeobecná zkouška z jazyka německého
                  Reedukace specifických poruch učení

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Vladimíra ŠEVČÍKOVÁ 

Aprobace: M - F
Studium: Pedagogická fakulta Ostrava
                 Využití ICT v přírodovědných předmětech
                 Studium pro koordinátory ŠVP
Zájmy: školství, knihy, turistika

⇒Motto: "Dokud dýchám, doufám" Marcus Tullius Cicero

 

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Mgr.Irena TURKOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
Studium: PF Ostrava

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ 
             

Mgr. Irena KOČÍ

učitelství pro 1.stupeň
Studium: PF Ostrava

Zájmy: Volejbal

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Martina VYBÍRALOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
učitel jógy III.stupně
Studium: PF Ostrava
                  kurzy jógy
                  studium kineziologie ONE BRAIN

 UČITELKA PRO 1. STUPEŇ ZŠ

 ing. Zuzana BUŽKOVÁ

Studium: VŠB TU FSE
                  PF Ostrava
Doplňkové vzdělání / kurzy: Arteterapie v hodinách VV 1.
                                                   Arteterapie v hodinách VV 2.
                                                   Lidové tradice v moder. pojetí
                                                   Výtvarné techniky – vosková
                                                   Výtvarné techniky – přírodniny
                                                   Výtvarné techniky – keramika
                                                   Vzdělávací kurz – English languge
                                                   Country Dances pedag.
                                                   Kurz sociálně psychologické dovednosti
                                                   Kurz výtvarných technik – ruční papír
                                                   Psychologie – komunikační dovednosti
                                                   Seminář „Ženy podnikejte
                                                   Masér pro sport. a rekondiční masáže 31.7.2011 Baňková masáž
                                                   Dornova metoda plus Breussova masáž
                                                   Kurz pro lektory jógy II.s.

ASISTENTKA PEDAGOGA

Daniela FELDOVÁ

Studium: Gymnázium P.Bezruče
                  Kurzy:
                      Všeobecná znalost anglického jazyka - Státní jazyková škola
                      Asistent pedagoga - KVIC Nový Jičín
                      Autismus v praxi, děti s ADHD v kombinaci s jinými poruchami
                     Výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Aspergrův syndrom v ZŠ
                      PAS - rizikové, zátěžové situace, agrese

Zájmy: studium Dispoziční prognostiky a neokybernetiky
             

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Věra MECOVÁ

Studium: SEŠ Frýdek - Místek
                  SPgŠ Havířov
                  Kurzy:
                       Kurz ekologické výchovy
                       Kurz dramatické výchovy

⇒Motto: "Kdo si hraje, nezlobí"

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vladimíra RECMANOVÁ

Studium: Doplňkové studium vychovatelství
                  Pedagogická fakulta Ostravské university
                  Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
Zájmy:     zpěv, knihy, cyklistika.

 ⇒Motto:  "Nečekej vděk, nebudeš zklamán!"


DOBROVOLNICE EDS

Christina Dietl

pochází z Rakouska, je jí 24 let.

Studium: Vídeňská universita

Zájmy:  Ráda pracuje s dětmi a učí se cizí jazyky

Mluví anglicky, německy, řecky.

 DOBROVOLNICE EDS

Mélissa MESLIER

pochází z Francie, je jí 20 let.

Studium: dvouleté pomaturitní studium sociálních služeb

Zájmy: Ráda vesluje
              jezdí na koni,
              čtení,
              každé prázdniny se stará o zeleň ve svém městě a pracuje s dětmi. . 

Mluví francouzsky, anglicky a španělsky

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování