Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr.Barbora MAZUROVÁ

Aprobace: Č – D
Studium: PF Ostrava, učitelství pro 2.stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ
                  funkční studium pro ředitele škol
                  rozšiřování odbornosti v oblasti historie
                  kurzy práce s počítačem
Zájmy: - historie, historie, historie …
                aneb všechno, co bylo..
             - divadlo (hlavně tvůrčí a jeho příprava od A do Z)  

⇒Motto: „Entuziasmus je málo známým tajemstvím úspěchu.“ Ashby         

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Jana HLOŽKOVÁ

Aprobace: M - Zt
Studium: PF Ostrava
                  kurzy pro správce počítačové sítě a práce s počítačem
                  rozšiřování odbornosti v oblasti přír. věd a informatiky
Zájmy:     výpočetní technika a technika vůbec, ruční práce, skládání zajímavých modelů a další nesmysly

⇒Motto: " Když si nepřiznáš chybu, uděláš další " 

VÝCHOVNÝ PORADCE
A ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Kamil VILIMOVSKÝ

Aprobace: Z-TV
Studium: PF OU -  učitelství pro 2.stupeň ZŠ
                  PF OU - geografie pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - instruktor školního lyžování
                  Kariérové poradenství a volba povolání pro ZŠ
                  Další kurzy pro výchovné poradce a preventisty
                  Rozšiřování odbornosti v oblasti přírodních věd
                  kurzy práce s počítačem
                  Využití ICT v přírodovědných předmětech 

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
              

Mgr. Světlana KNEDLOVÁ

Aprobace: Ch - Př
Studium:    Pedagogická fakulta Ostrava
                     Kurz Výchova a vzdělávání v oblasti ochrany zvířat
                     Kurz PASCO - ICT pro přírodovědné předměty
                     Průběžné vzdělávání v enviromentální výchově
                     Kurz Jak na  klíčové kompetence v jednotlivých předmětech

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ             

Mgr. Helena PEŘINOVÁ

Aprobace: Fj - D- Aj
                   učitelství jazyků pro 1. - 3. stupeň, Čj jako cizí jazyk pro cizince
                   zkoušející Cambridge YLE
Studium:   PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
                  PF Ostrava

⇒Motto: "Jazyk se učíme celý život ..."

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr., Ing. Ivana TESARČÍKOVÁ

Aprobace: M
                               
Studium:   Ostravská univerzita, obor "Aplikace matematiky v ekonomii"
                   VŠB, Ekonomická fakulta, obor "Finance"
                   OU, Pedagogická fakulta - doplňkové pedagogické studium
                              

Zájmy:    starožitnosti      
                              

⇒Motto:  

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Kateřina NITKOVÁ

Aprobace: Č -D
                               
Studium:    Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro 2. stupeň ZŠ
                   Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, učitelství pro SŠ
                   Kurzy práce s PC
                   Akreditace na hodnocení a klasifikaci maturitních prací
                   Vzdělávací kurz pro pedagogy Jak vyučovat o holocaustu
                   Kurz reedukace specifických vývojových poruch učení

Zájmy:        cestování, pěší turistika, literatura, divadlo a vůbec kulturní dění kolem nás
                              

⇒Motto:  „Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“ Buddha

UČITEL PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 

MgA. Josef Gerda

Aprobace: Vv
                                 
Studium: Střední škola uměleckých řemesel v Ostravě, maturita, obor propagační grafik
                  Lidová konzervatoř v Ostravě, výtvarný obor
                  Institut pro umělecká studia, magisterský diplom MgA, obor malba

Zájmy:    olejomalba, grafika, komixy, potisk triček
                                                           

⇒Motto:  "......"

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Lucie BAŘINOVÁ

Aprobace: Aj - Př - Ov
Studium:   Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                    Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
                    Rozvoj komunikace a sebeobsluha
                    u dětí s poruchami autistického spektra
                    Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra,
                    pervazivními vývojovými poruchami
                    Čtením a psaním ke kritickému myšlení
                    Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
                    (informační gramotnost)          

⇒Motto:  "Tvoje křehkost je zároveň tvou silou"

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Mgr. Markéta Drabinová

učitelství pro 1.stupeň
Studium:  PF UP Olomouc učitelství pro SŠ VOŠ
                   PF Ostrava učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Zájmy: pěší a cyklo turistika, lyžování a sport vůbec,
             knihy - hlavně encyklopedie,
             AJ


   ⇒Motto: "Buď člověkem, uvědom si to a chovej se podle toho!" Prudhomme
                       

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Mgr. Jana MORAVCOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
Studium: PF Olomouc
                  Rozšiřování odbornosti v anglickém jazyce   

 

 

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr.Romana RUSINOVÁ

Aprobace: Čj - Hv
Studium: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                  Státní všeobecná zkouška z jazyka německého
                  Reedukace specifických poruch učení

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Vladimíra ŠEVČÍKOVÁ 

Aprobace: M - F
Studium: Pedagogická fakulta Ostrava
                 Využití ICT v přírodovědných předmětech
                 Studium pro koordinátory ŠVP
Zájmy: školství, knihy, turistika

⇒Motto: "Dokud dýchám, doufám" Marcus Tullius Cicero

 

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Bc. Lenka KONEČNÁ

Studium
- Univerzita Palackého v Olomouci - Speciální pedagogika
- Studium na Dolnoslezké vysoké škole, fakulta pedagogických věd - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, pedagogika předškolního věku, speciální pedagogika

Ostatní kurzy
- Zdravotník zotavovacích akcí – Český červený kříž.
- Terapeutický kurz se zaměřením na dramaterapii, muzikoterapii, psychoterapii, arteterapii (UP Olomouc).
- Seminář – výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Asperger.syndrom na ZŠ.
- Intenzivní kurz ruského jazyka (UP Olomouc).
- Kurz – Hry se zvuky a tóny.
- Kurz – Vedení obtížného rozhovoru s rodičem.
- Kurz – Rozvoj sociálních dovedností.
- Kurz – Vzdělávacího programu Začít spolu.
- Kurz – Rozvoj matematických představ.
- Školení – Rizika internetu, Rovné příležitosti a environmentální téma
- Vzdělávací program – Metodická poradna
- Vzdělávací program – Rozvoj smyslového vnímání u dětí v předškolním věku
- Vzdělávací program – Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného
- Vzdělávací program – Metoda Hejného pro mírně pokročilé
- Týdenní stáž v Estonsku –projekt – učitelé na zkušené (2015)
- Týdenní stáž v Irsku – projekt – Stínování - integrace, inkluze (2016)

Zájmy:
- Práce s dětmi, fotografování, sport - lyže, jízda na kole, plavání, turistika, četba, divadlo, filmy, výtvarné práce.

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ 
             

Mgr. Irena KOČÍ

učitelství pro 1.stupeň
Studium: PF Ostrava

Zájmy: Volejbal

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Martina VYBÍRALOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
učitel jógy III.stupně
Studium: PF Ostrava
                  kurzy jógy
                  studium kineziologie ONE BRAIN

ASISTENTKA PEDAGOGA


Dominika VITKOVÁ

Studium:

Kurz:          

Zájmy:

ASISTENTKA PEDAGOGA

Daniela FELDOVÁ

Studium: Gymnázium P.Bezruče
                  Kurzy:
                      Všeobecná znalost anglického jazyka - Státní jazyková škola
                      Asistent pedagoga - KVIC Nový Jičín
                      Autismus v praxi, děti s ADHD v kombinaci s jinými poruchami
                     Výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Aspergrův syndrom v ZŠ
                      PAS - rizikové, zátěžové situace, agrese

Zájmy: studium Dispoziční prognostiky a neokybernetiky
             

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Věra MECOVÁ

Studium: SEŠ Frýdek - Místek
                  SPgŠ Havířov
                  Kurzy:
                       Kurz ekologické výchovy
                       Kurz dramatické výchovy

⇒Motto: "Kdo si hraje, nezlobí"

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vladimíra RECMANOVÁ

Studium: Doplňkové studium vychovatelství
                  Pedagogická fakulta Ostravské university
                  Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
Zájmy:     zpěv, knihy, cyklistika.

 ⇒Motto:  "Nečekej vděk, nebudeš zklamán!"

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY


Jana ČECHOVÁ


Studium:   SZŠ -Bílovec
                  SPgŠ-Odry-Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zájmy :Hudba, zpěv, spol.tance, zumba, joga, plavání, cyklistika, aerobik, ruční práce


ASISTENT PEDAGOGA

Lucie GRUSZECKÁ

Studium: Zdravotnická škola Ostrava-Vítkovice
                 Kvalifikační kurz asistenta pedagoga KVIC

Další vzdělání: Metodické vedení asistentů pedagoga
                          Jak vést obtížný rozhovor
                          Kurz Handle
                          Snoezelen
                          Porucha autistického spektra

Zájmy: knihy, moto sport, ruční práce, práce s dětmi

Motto: "Per aspera ad astra." (Přes překážky ke hvězdám)

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Aneta NOGOLOVÁ NEZGODOVÁ

Studium: Pedagogická fakulta v Ostravě
               Specializace v pedagogice
                Obor - pedagogika - psychologie

Motto: "Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

DOBROVOLNÍCI EDS

Linn  Arnø

Ahoj. Jmenuju se Linn, je mi 19 a jsem z Norska (nedaleko od Osla).
Ráda čtu, píšu, fotím, peču, maluju a trávím čas s přáteli. Taky hraju už osm let na klarinet.
Rozhodla jsem se být dobrovolníkem EDS před tím, než odejdu na univerzitu, tak abych si mohla dát malou pauzu od školy, potkat nové lidi, získat nějaké pracovní zkušenosti s dětmi a mladými lidmi a zjistit více o tom, co chci studovat (teď zrovna přemýšlím o něčem, co má spojitost s mládeží, společenskými vědami nebo antropologií).
Ráda poznávám nové země a novou kulturu, a tak se opravdu těším na svůj pobyt v České republice.

DOBROVOLNÍCI EDS

Valentin Brioist

Jmenuju se Valentin, je mi 24 let, pocházím z Amiens na severu Francie.
Mám bakalářská studia z historie a mojí vášní jsou klasické filmy a sport. Ve svém volném čase rád běhám, čtu a trávím čas s přáteli.
Zatím jsem ve svém životě moc necestoval (jen do Polska a Norska), tak se těším, že budu objevovat novou zemi, novou kulturu a potkám lidi s podobnými zkušenostmi, jako mám já.
Těším se na začátek své EDS mise a na to, že budu pro děti užitečný při zábavě a vzdělávání. Jsou ve věku, kdy objevují mnoho věcí a posouvají se do světa dospělých. Jsem si jistý, že se toho mohu od nich také hodně naučit a že mi pomohou udělat z této mise velký životní zážitek.
Doufám, že jsem nebyl moc nudný, uvidíme se v září, kdy si budete moci vychutnat můj hrozný anglický přízvuk (nezapomeňte, že jsem Francouz!)

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Telefon: +420 558 441 511

Email ZŠ: staremesto.zs@seznam.cz
Email MŠ: staremesto.ms@seznam.cz
Email ŠJ: s.jidelna@seznam.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování