Novinky

| 08.06.2019 | Duben a květen v naší škole? Připojili jsme se k oslavám mezinárodních dnů - Modrého dne a Dne Země

 

 Modrý den aneb Mezinárodní den porozumění autismu

2.dubna žáci naší školy nejen svým modrým oblečením vyjádřili to, že jim není život lidí s autismem lhostejný. Během projektového vyučování se ve skupinách také zamýšleli nad charakteristickými rysy autistického chování, tvořili na toto téma myšlenkové mapy nebo obrázky, zhlédli několik videoukázek, které vypovídaly o problematice života autistických dětí. Děti se tak nejen seznámily s novými pojmy (autismus, handicap, integrace, inkluze, speciální školy apod.) ale také mohly na vlastní kůži v modelových situacích zažít, jaké to je, mít handicap. Např. paní učitelka ve 2.třídě vyrobila z lyžařských brýlí s pomocí černé látky zatemnění na oči, kdy opravdu nebyla šance vidět. Za těchto podmínek děti plnily úkoly typu "nyní běž ke své lavici, vytáhni si lahev s pitím a napij se", "dojdi k umyvadlu a umyj si ruce". Nejen že poznaly, jak těžké to za takovýchto podmínek je, ale také zjistily, jak důležitá je pomoc ostatních. Zároveň děti měly možnost vyzkoušet úlohu průvodce, která také vyžaduje citlivost, soustředění, vnímání druhého.
Ve skupinkách, pak žáci pracovali na myšlenkových mapách na téma Autismus.
Na modrá srdíčka psali dojemné vzkazy autistům. Srdíčka v závěru zavěsili na keř před školou.
Žáci také byli ze spousty věcí překvapeni. Například, že Mozart nebo Einstein byli autisté a že vlastně toto postižení může být spojeno s mimořádným nadáním a talentem. Pouštěli si ukázky z filmu Amadeus a poslouchali při práci jeho skladby. A co teprve že stejné to je i s jejich oblíbenou a velmi populární hrou Minecraft, kterou vymyslel otec pro svého autistického syna, kdy se prostřednictvím možnosti virtuálního budování světa, chtěl přiblížit světu svého syna s postižením. Nalezl tak jednu z mála cest, ve které může se svým synem komunikovat.
Díky těmto aktivitám, kdy se i v hraní kratinkých rolí snažili vžít do pocitů lidí s jistým omezením, došli naši žáci k uvědomění, proč je důležité na tyto handicapované nahlížet s pochopením a s co nejotevřenějším srdcem.


Mgr.Lucie Bařinová a Mgr.Lenka Konečná

Den Země 2019

Přestože celosvětově připadá Den Země na 22.duben, my jsme si jeho „oslavu“ uspíšili na 17. dubna 2019. A aby byla oslava pořádně velká, přemístila se celá škola na nádvoří, do Kyslíkovny a do Knihovny.
Letošním tématem jsme zvolili 150 let od vytvoření Periodické soustavy prvků ruským chemikem D.I.Mendělejevem.
Osmáci a žákyně 4. a 5. třídy si připravili 12 stanovišť, které pojmenovali např. Chemické prvky v lidském těle, Akce a reakce, Uspořádání prvků podle Z, Sopka na stole, Pohyb květu, Rybářství, Včely, Programování, Chem.prvky v PC a Pohádka o ostrově jménem Chemie…
Žáci I. a II. stupně se rozdělili do skupin a ty na jednotlivých stanovištích plnily v časovém limitu úkoly, které jim osmáci nachystali napříč přírodovědnými předměty. Po zvládnutí úkolů se žáci vrátili do svých tříd, kde na ně čekalo vyhodnocení a sladká odměna. Ale to nebylo vše!
Dále si museli vymyslet s třídní učitelkou svůj vlastní chemický prvek, který měl značku odpovídající příjmení vyučujícího, např. Mo (p.uč. Moravcová), protonové číslo odpovídalo označení třídy, nový chemický prvek byl 4 Mo - Moravcinum. Každý chemický prvek má svoje vlastnosti, jako je skupenství, barva, zápach, rozpustnost…,vlastnosti vycházely z povahy třídy, pro děti bylo zajímavé přemýšlet o sobě. Nakonec si každá třída zasadila hlávkový salát.
Celou akci pozitivně ovlivnilo příjemné počasí a vzorné chování žáků vůči sobě i postojem k celému projektovému dni. Žáci odcházeli domů s příjemně prožitým dopolednem, aniž zřejmě tušili, že se vlastně učili.


Mgr.Světlana Knedlová

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování