Novinky

| 31.03.2010 | JAK SE TAKY DÁ PŘIPOMENOUT DEN UČITELŮ ANEB "DEN NARUBY".

„Jaké to je učit, dokážu zaujmout malé děti?“ To si mohly ověřit žákyně druhého stupně
 

Martina Botorová, Marie Němcová , A.Škultetyová, N.Škultetyová, N.Petkovová, M.Klempová,M. Nawratová , které na základě „Konkurzu na učitelský sbor (na jedno použití)“ vypracovaly a podaly žádost o pracovní místo společně se zdůvodněním svého zájmu vyučovat. Žádost doručily ředitelce školy a na základě ní byly vybrány, aby předstoupily před žáky prvního stupně a učily čtyři vyučovací hodiny.  
Nově přijatý učitelský sbor se dostavil 31.3.2010 na svá pracovní místa pečlivě připraven, svou výuku písemně připravil pod vedením zkušených kolegyň a průběžně s nimi konzultoval. Do všech vyučovacích předmětů byl písemně připraven, každá vyučovací hodina rozvržena s popisem činností, metod , postupů práce. Opomenuty nebyly ani motivační hry, soutěže a vyrobené pomůcky.
Během dne plnili malí žáci pod vedením nových učitelek zadané úlohy, za které dostali obrázky smajlíků a na konci vyučování byli odměněni sladkostmi.
Chtěly bychom pochválit veřejně děvčata, která zvládla výuku na jedničku s hvězdičkou.

Žáci byli spokojení a odcházeli ze školy s pěkným zážitkem.
Učitelky 1.stupně

Fotografie naleznete zde

 

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování