Novinky

| 09.06.2019 | Obrovského (přímo mezinárodního) úspěchu dosáhl absolvent naší školy Aleš Socha, který teprve před dvěma lety ukončil naši základní školu.

Ve finále mezinárodní soutěže 28th International Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest v Istanbulu, kam byl se svou spolužačkou v kategorii fyzika vybrán mezi 10 zástupců jednotlivých zemí, vybojovali 3. místo
Podělil se s námi o své zážitky a my mu přejeme spoustu dalších takovýchto úspěchů. Koneckonců – dobře víme, že o něm ještě hodně uslyšíme. Jen tak dál, Aleši, děláš nám čest!

 „Ve dnech 5.-11.5.2019 jsem se zúčastnil finále mezinárodní soutěže 28th International Dr. İbrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research. Jedná se o mezinárodní středoškolskou soutěž v oblastech fyziky, chemie a biologie. Celé soutěže se účastnilo přes 700 projektů z celkem 14 zemí. Do každé kategorie postoupilo 10 projektů. Soutěžil jsem zde v kategorii fyzika s projektem “Měření kosmického a terestriálního záření a jeho vliv na lidský organismus během vesmírných cest“. Tato práce vznikla zejména ve spolupráci s ČVUT, Ústavem radiační ochrany a Karlovou Univerzitou. Tyto instituce mi poskytly stáže, na kterých jsem získal potřebné detektory ionizujícího záření a teoretické znalosti. Hlavním garantem této práce byl pan Ing. Marek Sommer z Ústavu doziometrie v Praze. Před postupem do finále jsem musel odeslat písemnou verzi práce včetně krátkého videa. Následně byla tato práce vybrána do finále v Istanbulu, kam jsme letěli společně s mojí spolužačkou Viktorií Ledererovou a naším třídním učitelem panem Mgr. Liborem Lepíkem, který nám s projektem a organizací pomáhal. S Viktorií jsme projekt prezentovali v anglickém jazyce před odbornou komisí, která hodnotila vlastní přínos v dané problematice, teoretickou správnost, význam práce do budoucna a celkovou prezentaci (vzhled, srozumitelnost). Po prezentaci následovala krátká diskuze s hodnotiteli. Během soutěže také proběhl „kulturní večer,, určený zejména k prezentaci jednotlivých zemí ze strany soutěžících, a to před tureckými médii a ostatními soutěžícími. Při prezentaci jsme posluchačům představili základní informace o České republice, včetně památek, významných osobností a tradic. Jako praktickou ukázku jsme rozdávali perníčky s českou vlajkou a kofolu. Nakonec prezentace jsme zatančili tradiční českou polku za doprovodu písně Škoda lásky. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve velké univerzitní aule za přítomnosti ředitele univerzity. S našim projektem jsme vybojovali 3. místo a obdrželi tak medaile a pohár.“


Aleš Socha

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování