Novinky

| 01.03.2010 | ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

                 OD 6.4.2010 DO 9.4.2010

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
           PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
 

Na základě
§ 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon
§ 165 odst. 2b) zákona č.561/2004 sb., školský zákon
§ 179 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon
§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

stanovuji na dobu

OD 6.4.2010 DO 9.4.2010
ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Podmínkou přijetí dítěte je řádně podaná žádost k rukám ředitelky ZŠaMŠ Staré Město, splnění všech zákonných podmínek daných výše citovanými zákony a dodržení Kritérií pro přijetí do mateřské školy.

Mgr.Barbora Mazurová
ředitelka ZŠaMŠ
 

« zpět na přehled novinek

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování