Časopis Poupátko

  • První číslo školního časopisu „Poupátko“ vyšlo v říjnu 1995.
  • Časopis vychází 4x za školní rok doposud a doufejme, že ještě vycházet bude.
  • Tento náš dnes už populární „plátek“ informuje rodiče a přátele naší školičky o dění , akcích a provozu mateřské školy.
  • Časopis seznamuje vždy s tím, co se děti učí, jak si hrají a jakým způsobem se mohou zapojit.
  • Nad časopisem se rodiče a děti mohou zasmát, pobavit, maminky se naučí zdravým pokrmům, děti si mohou vybarvit omalovánku a pracovat s pracovním listem.
  • V neposlední řadě slouží časopis jako poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají naši školičce.
  • Rodiče a přátelé naší školy mohou do časopisu přispívat, psát své poznatky, reagovat na problémy.
  • Rodiče i děti si na časopis zvykli a vždy už netrpělivě očekávají další číslo.
  • Všechna čísla máme uschována a jsou připravena k nahlédnutí.
 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování