O nás

Představujeme se

Mateřská škola Staré Město pracuje od 1.9.1998 v programu „Začít spolu“. Je to alternativní vzdělávací program s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Filozofie programu vede k demokratickému myšlení a jednání dětí i dospělých.

Jsme součástí Základní školy Staré Město, Jamnická 270.
Plné znění školy: Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Jamnická 270, Staré Město, 738 01

Charakteristika programu

Mateřská škola ve Starém Městě je dvoutřídní, jediná v obci, proto je všestranně zaměřená, měla by vyhovět širšímu okruhu rodičovské veřejnosti. Pracuje v programu „Začít spolu“.

Základní filozofie programu „Začít spolu“: Buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Tento program dává dětem příležitost učit se způsobem, který vyhovuje jeho individuálnímu učení. Ať už jde o jeho rychlost a délku, aktivitu, pasivitu nebo činnosti hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, pokusem a omylem. Rodina přijímá roli prvního učitele dítěte. Program na tomto vztahu mezi dítětem a rodinou staví a průběžně poskytuje rodinám možnost se na programu podílet ve všech směrech. Proto se rodinní příslušníci zvou k osobnímu zapojení do práce v programu. Děti v programu pracují v centrech aktivit. Naplánované prostředí v těchto centrech povzbuzuje děti ke hře, iniciativám, tvořivosti a experimentování. Jsou to tyto centra:

  • Ateliér – děti zde malují, kreslí, vystřihují, modelují, lepí apod.
  • Kostky – děti zde staví, třídí, rozvíjejí fantazii, přiřazují apod.
  • Hudba – děti mohou manipulovat a hrát orffovými nástroji, rytmizují, učí se poslouchat, zpívají
  • Domácnost – děti vaří, seznamují se se surovinami a bezpečností v kuchyni, píšou recepty apod.
  • Dramatické hry – hrají se tady pohádky s loutkami, dramatizují hry, učí se užívat přímou řeč
  • Manipulační hry – zde děti sestavují mozaiky, puzzle, navlékají korálky, procvičují jemnou motoriku
  • Voda a písek – děti do písku otiskují, tvoří s bábovičkami, staví hrady, domy, míchají písek s vodou
  • Pokusy a objevy – děti váží, měří, pozorují, starají se o zvířátka, pěstují květiny apod.
  • Dílna – děti zde mají pracovní stůl, hřebíky, kleště, kladiva, pilník a různé druhy materiálů
  • Knihy a písmena – děti píší, kreslí, poznávají písmena, prohlížejí si knížky, zakreslují si do sešitu, lepí do něj , apod.

Personální obsazení školy

Vedoucí učitelka: Horylová Jana                                                                            Vedoucí školní jídelny: Rošková Věra 
Učitelky:                 Moškořová Hana, Žišková Dana, Mgr. Hrůzková Tereza,
                                 Bc. Lucie Stachovcová                                                                                  

Školnice: Konečná Dagmar                                                                                    Výdej stravy: Novosadová Eva

Ke stažení:

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - pro školní rok 2018/19                       PLÁN AKCÍ  - pro školní rok 2018/19

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - pro školní rok 2017/18                       PLÁN AKCÍ - pro školní rok 2017/18

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - pro školní rok 2016/17                       PLÁN AKCÍ - pro školní rok 2016/17

Výsledky dotazníků ke stažení zde:

/výsledky zpracovala Jana Horylová - vedoucí učitelka MŠ/


Dotazník k zápisu pro školní rok 2018/19                                                    Anonymní dotazník o školním roce 2017/18

Dotazník k zápisu pro školní rok 2017/18                                                    Anonymní dotazník o školním roce 2016/17

Dotazník k zápisu pro školní rok 2016/17                                                    Anonymní dotazník o školním roce 2015/16

Dotazník k zápisu pro školní rok 2015/16                                                    Anonymní dotazník o školním roce 2014/15

Dotazník k zápisu pro školní rok 2014/15                                                    Anonymní dotazník o školním roce 2013/14

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování