Průběh dne

Provozní doba

Provoz mateřské školy je pondělí až pátek od 6.30 – 16.00 hodin.

PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Průběh dne v MŠ (Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí)


I./ třída („horňáci“) – děti ve věku 2-6 let

6.30 – 11.30        ranní hry, v průběhu dne hygiena, svačina, ranní kruh,

                            individuální nebo skupinová práce s dětmi v centrech aktivit,

                            cvičení, relaxační chvilky, pobyt venku

11.30 – 12.30      oběd (třídy se vzájemně průběžně prolínají)

12.30 – 16.00      spánek nebo odpočinek, popř. zájmové klidové činnosti dětí,

                            svačina, odpolední volné hry, individuální práce dětí,

                            rozcházení se

II./ třída („dolňáci“) – děti ve věku 2-6 let

6.30 – 12 .00       ranní hry, v průběhu dne hygiena, svačina, ranní kruh,

                            individuální nebo skupinová práce s dětmi v centrech aktivit,

                            cvičení, relaxační chvilky, pobyt venku

11.30 – 12.30      oběd (třídy se vzájemně průběžně prolínají)

12.30 – 16.00     spánek nebo odpočinek, popř. zájmové klidové činnosti dětí,

                           svačina, odpolední volné hry, individuální práce dětí,

                           rozcházení se

III./ třída ((„horňáci“ + „dolňáci“) – děti ve věku 2-6 let

6.30 – 12 .00      ranní hry, v průběhu dne hygiena, svačina, ranní kruh,

                           individuální nebo skupinová práce s dětmi v centrech aktivit,

                           cvičení, relaxační chvilky, pobyt venku

11.30 – 12.30     oběd (třídy se vzájemně průběžně prolínají)

12.30 – 16.00    spánek nebo odpočinek, popř. zájmové klidové činnosti dětí,

                          svačina, odpolední volné hry, individuální práce dětí,

                          rozcházení se


Rozdělení učitelek do tříd


Ve školním roce 2018/2019 je rozdělení pedagogů do tříd následující :

I. třída dětí 2 – 6 let : Horylová Jana, Moškořová Hana

II. třída dětí 2 – 6 let : Mgr.Hrůzková Tereza, Žišková Dana

III. třída dětí 2 – 6 let : Bc.Stachovcová Lucie

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování