Stravné, školné

Stravné

číslo účtu:  1733211379/0800

Stravování v MŠ je zajištěno dopolední svačinou, obědem a odpolední svačinou.

Stravné celodenní – 30,-Kč
Stravné polodenní – 25,-Kč
Dopolední svačina – 7,-Kč
Z toho oběd – 18,-Kč
Odpolední svačina – 5,-Kč

V případě dovršení sedmi let dítěte ve školním roce:

Stravné celodenní – 32,-Kč
Stravné polodenní – 27,-Kč
Dopolední svačina – 7,-Kč
Z toho oběd – 20,-Kč
Odpolední svačina – 5,-Kč

Odhlašování stravy je do 13.00 hodin den předem, první den nepřítomnosti dítěte je možno vzít si oběd domů od 11:15 až 11:30 hodin. Další dny nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit.

Školné pro školní rok 2018 - 19

číslo účtu:1733210309/0800

Školné činí 430,-Kč měsíčně, v případě uzavření provozu z rozhodnutí ředitele školy činí 100,-Kč na týden – viz vnitřní směrnice ředitele. Výběr stravného a školného se řeší převodem na účet v daném termínu (vždy do 25 kalendářního dne měsíc předem), popř. provádí vedoucí stravování v jednom termínu, který je předem oznámen (pouze stravné).
Přesné stanovení naleznete ve směrnici, která je zveřejněna na úřední desce webových stránek


Mgr.Babrora Mazurová
ředitelka školy

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování