Zápis v MŠ

Mateřská škola při ZŠ a MŠ Staré Město oznamuje, že 15.5.2019  pořádá zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

K zápisu se prosím dostavte s vyplněnými údaji - dotazníky a dokumenty jsou ke stažení  na ÚŘEDNÍ DESCE v sekci Dokumenty

Pracujeme v programu „Začít spolu“ již několik let a klademe důraz na spolupráci s rodinou, individuálním přístupu k dítěti, spolupráci se ZŠ, pracujeme v centrech aktivit, apod.

Co můžeme nabídnout Vám a Vašim dětem:

  • bohatou nabídku akcí pro děti a rodiče (dílny pro rodiče, společné akce tradiční i netradiční, Zpívání u vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem, mikulášská nadílka, karneval, který má dlouhou skvělou tradici, vystoupení dětí pro maminky, návštěvy dětí v ZŠ, družině a naopak, oslavy narozenin v kruhu kamarádů, spolupráce s místním Sborem hasičů, návštěva kin, divadel, apod.)
  • vřelý přístup všech dospěláků
  • nabídka kroužků pro děti
  • častá návštěva kulturních zařízení
  • cvičení ve velké školní tělocvičně
  • rodiče se mohou podílet na programu školy, účastní se denních aktivit, pomáhají svou přítomností v adaptaci svého dítěte
  • výjezdy do školy v přírodě podle zájmu
  • vycházky do přírody spojené s poznáváním a pozorováním, hry na školní zahradě

Co tím získáte:

Po ukončení docházky do našeho předškolního zařízení bude Vaše dítě dostatečně připraveno pro vstup do ZŠ a především pro život.

PŘIJĎTE SE NA NÁS KDYKOLIV PODÍVAT – RÁDI SE S VÁMI SEZNÁMÍME – TĚŠÍME SE NA VÁS

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování