Prodej obědů

Výběr stravného na měsíc leden 2020


17.12.2019 od 6.30 do 9:00 a od 11:00 do 16:00
 

prodej pro žáky ráno pouze do 7:35 a po vyučování v určené dny

PO TOMTO TERMÍNU PLATBA POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY

bezhotovostně plaťte na účet školní jídelny č.1733211379/0800 a to vždy splatnost k 25. dni předchozího měsíce / př. 25.8. na měsíc září./

Přihlášku ke stravování naleznate v databázi iškoly

* o pokračování služby svačinky bude rozhodnuto po dotazníkové akci na začátku září 2019. Více informací a dotazník naleznete ve vývěsce iškoly.

počet dní cena jídla cena celkem/trvalý příkaz
MŠ celodenní 6.letí 20 35,- 700,- / 735,-
MŠ polodenní 6.letí 20 28,- 560-  / 588,-
MŠ celodenní 7.letí 20 36,- 720,- / 756,-
MŠ polodenní 7.letí 20 29,- 580,- / 609,-
ZŠ žáci 7 - 10 let 19 25,- 475,- / 525,-
ZŠ žáci 10 - 14 let 19 27,- 513,- / 567,-
ZŠ žáci 15 let 19 31,- 589,- / 651,-
svačinky pro ZŠ 19 15,- 285,- / 315,-
cizí strávníci 20 61,- 1220,- / 1281,-

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování