Dokumenty

DOKUMENTY ŠKOLY KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí dítěte k pokračování školní docházky v ZŠaMŠ Staré Město 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění z vyučování

Směrnice ředitelky školy ke stanovení úplaty v mateřské škole

Směrnice ředitelky školy ke stanovení úplaty v mateřské škole platná od 1.9.2012

Směrnice ředitelky školy ke stanovení úplaty ve školní družině platná od 1.9.2012

Potvrzení lékaře pro školní akce

Školní řád ZŠ

Přihláška na testování Cambridge

S8 aktualizace Školního řádu k 1.9.2016

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Žádost rodičů žáka o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisní list

Kritéria přijetí

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v prvním ročníku ve školním roce 2019/2020

Rozhodnutí ředitelky o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20

Pořadí účastníků

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 21.12.2018

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na dny 28.,29.6.2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v prvním ročníku ve školním roce 2018/2019

Pořadí účastníků

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 22.12.2017

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v prvním ročníku ve školním roce 2017/2018

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17

Pořadí účastníků

Prozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1. ročníku ve školním roce 2016/17

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1. ročníku ve školním roce 2015/16

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1. ročníku ve školním roce 2014/15

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1.ročníku ve školním roce 2013/14

Pořadí účastníků

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1.ročníku ve školním roce 2012/13

Pořadí účastníků 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ od 1.9.2012

Pořadí účastníků

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Inspekční zpráva 2013

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Budova 1. stupně

Budova 2. stupně

Budova Tvořivá dílna

ROZPOČTY

Návrh rozpočtu 2019

Střednědobý výhled do roku 2021

Rozpočet 2018 

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020

2017 - Rozpočet  schváleno zastupitelstvem 21.11.2016

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

Žádost o zápis

Zápisový list

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Kritéria pro přijetí do MŠ pro školní rok 2018/19

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování