Školní vzdělávací program pro základní školu

Školní vzdělávací program - hlavní část

     Příloha č.1 Školní vzdělávací program pro školní družinu

     Příloha č.2 Plán evaluační a autoevaluační činnosti

     Příloha č.3 Plán práce výchovného poradce

     Příloha č.4 Mimimální protidrogový program

     Příloha č.5 Žákovský parlament

     Příloha č.6 Charakteristika vyučovacích předmětů 1. stupeň

     Příloha č.7 Tématické plány pro 1. stupeň

                       7. 1 Tématické plány 1. ročník

                       7.1.1 Český jazyk

                       7.1.2 Matematika

                       7.1.3 Prvouka

                       7.1.4 Výtvarná výchova

                       7.1.5 Hudební výchova

                       7.1.6 Tělesná výchova

                       7.1.7 Pracovní činnosti

                       7.1.8 Nepovinný předmět Přípravka z anglického jazyka

                       7.1.9 Ochrana člověka za mimořádných událostí 

                       7.2 Tématické plány 2. ročník

                       7.2.1 Český jazyk

                       7.2.2 Matematika

                       7.2.3 Prvouka

                       7.2.4 Výtvarná výchova

                       7.2.5 Hudební výchova

                       7.2.6 Tělesná výchova

                       7.2.7 Pracovní činnosti

                       7.2.8 Nepovinný předmět Přípravka z anglického jazyka

                       7.2.9 Ochrana člověka za mimořádných událostí

                       7.3 Tématické plány 3. ročník

                       7.3.1 Český jazyk

                       7.3.2 Anglický jazyk

                       7.3.3 Matematika

                       7.3.4 Informatika

                       7.3.5 Prvouka

                       7.3.6 Výtvarná výchova

                       7.3.7 Hudební výchova

                       7.3.8 Tělesná výchova

                       7.3.9 Pracovní činnosti

                       7.3.10 Ochrana člověka za mimořádných událostí

                       7.4 Tématické plány 4. ročník

                       7.4.1 Český jazyk

                       7.4.2 Anglický jazyk

                       7.4.3 Matematika

                       7.4.4 Vlastivěda

                       7.4.5 Přírodověda

                       7.4.6 Výtvarná výchova

                       7.4.7 Hudební výchova

                       7.4.8 Tělesná výchova

                       7.4.9 Pracovní činnosti

                       7.4.10 Ochrana člověka za mimořádných událostí

                       7.5 Tématické plány 5. ročník

                       7.5.1 Český jazyk

                       7.5.2 Anglický jazyk

                       7.5.3 Matematika

                       7.5.4 Informatika

                       7.5.5 Vlastivěda

                       7.5.6 Přírodověda

                       7.5.7 Výtvarná výchova

                       7.5.8 Hudební výchova

                       7.5.9 Tělesná výchova

                       7.5.10 Pracovní činnosti

                       7.5.11 Ochrana člověka za mimořádných událostí

     Příloha č. 8 Charakteristika vyučovacích předmětů 2. stupeň

     Příloha č. 9 Tématické plány 2. stupeň

                       9.1 Tématické plány 6. ročník

                       9.1.1 Český jazyk

                       9.1.2 Anglický jazyk

                       9.1.3 Německý jazyk

                       9.1.4 Francouzský jazyk

                       9.1.5 Matematika

                       9.1.6 Informatika

                       9.1.7 Dějepis

                       9.1.8 Výchova k občanství

                       9.1.9 Fyzika

                       9.1.10 Přírodopis

                       9.1.11 Zeměpis

                       9.1.12 Hudební výchova

                       9.1.13 Výtvarná výchova

                       9.1.14 Výchova ke zdraví

                       9.1.15 Tělesná výchova

                       9.1.16 Svět práce

                       9.2 Tématické plány 7. ročník

                       9.2.1 Český jazyk

                       9.2.2 Anglický jazyk

                       9.2.3 Německý jazyk

                       9.2.4 Francouzský jazyk

                       9.2.5 Matematika

                       9.2.6 Informatika

                       9.2.7 Dějepis

                       9.2.8 Výchova k občanství

                       9.2.9 Fyzika

                       9.2.10 Přírodopis

                       9.2.11 Zeměpis

                       9.2.12 Hudební výchova

                       9.2.13 Výtvarná výchova

                       9.2.14 Výchova ke zdraví

                       9.2.15 Tělesná výchova

                       9.2.16 Svět práce

                       9.3 Tématické plány 8. ročník

                       9.3.1 Český jazyk

                       9.3.2 Anglický jazyk

                       9.3.3 Německý jazyk

                       9.3.4 Francouzský jazyk

                       9.3.5 Matematika

                       9.3.6 Informatika

                       9.3.7 Dějepis

                       9.3.8 Výchova k občanství

                       9.3.9 Fyzika

                       9.3.10 Přírodopis

                       9.3.11 Chemie

                       9.3.12 Zeměpis

                       9.3.13 Hudební výchova

                       9.3.14 Výtvarná výchova

                       9.3.15 Výchova ke zdraví

                       9.3.16 Tělesná výchova

                       9.3.17 Svět práce

                       9.4 Tématické plány 9. ročník

                       9.4.1 Český jazyk

                       9.4.2 Anglický jazyk

                       9.4.3 Německý jazyk

                       9.4.4 Francouzský jazyk

                       9.4.5 Matematika

                       9.4.6 Dějepis

                       9.4.7 Výchova k občanství

                       9.4.8 Fyzika

                       9.4.9 Přírodopis

                       9.4.10 Chemie

                       9.4.11 Zeměpis

                       9.4.12 Hudební výchova

                       9.4.13 Výtvarná výchova

                       9.4.14 Tělesná výchova

                       9.4.15 Svět práce

                       9.4.16 Cvičení z přírodovědných předmětů

                       9.4.17 Finanční matematika

                       9.4.18 Technické kreslení

     Příloha č. 10 Vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami

     Příloha č. 11 Vzdělávání nadaných žáků

     Příloha č. 12 Strategie rovných příležitostí ve vzdělávání

     Příloha č. 13 Pravidla pro dělení žáků do skupin

     Příloha č. 14 Klasifikační řád

     Příloha č. 15 Dopravní výchova

     Příloha č. 16 Užité zkratky

     Příloha č. 17 Školní preventivní strategie na roky 2014 až 2018

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování