EU do škol

ZŠ zpracovává od 09.2010 DUM v projektu EU do škol.

O hotové DUM si můžete požádat na školní emailové adrese staremesto.zs@seznam.cz, budou Vám zaslány na CD, poštou nebo emailem.
Dumy jsou postupně zvřejňovány na webu www.dumy.cz

Seznam hotových DUM šablona III/2:

Sada 01 Zeměpis pro 2.st.:  autor Mgr.Kamil Vilimovský                                                                 

Název DUM:   DUM 01_Vesmír /6.ročník/
                         DUM 02_Územní členění ČR /9.ročník/
                         DUM 03_Severní Amerika /7.ročník/
                         DUM 04_Měsíc /6.ročník/
                         DUM 05_Praha /9.ročník/
                         DUM 06_Středočeský region /9.ročník/
                         DUM 07_Slunce /6.ročník/
                         DUM 08_Severní Amerika_objevování /7.ročník/
                         DUM 09_Tvar a pohyby Země_/6.ročník/
                         DUM 10_USA /7.ročník/
                         DUM 11_Jižní Evropa /8.ročník/
                         DUM 12_Práce s mapou /6.ročník/
                         DUM 13_Jižní Amerika /7.ročník/
                         DUM 14_Jižní Amerika /7.ročník/
                         DUM 15_Plzeňský region /9.ročník/
                         DUM 16_Střední Evropa /8.ročník/
                         DUM 17_Brazílie /7.ročník/
                         DUM 18_Středoamerické státy /7.ročník/
                         DUM 19_Jižní Amerika /7.rořník/
                         DUM 20_Litosféra /6.ročník/

Sada 02 Zeměpis pro 2.st.: autor Mgr.Kamil Vilimovský

Název DUM:  DUM 01_Země Jižního rohu /7.ročník/
                        DUM 02_Zajímavosti Číny /7.ročník/
                        DUM 03_Hydrosféra /6.ročník/
                        DUM 04_Podnebí české republiky /9.ročník/
                        DUM 05_Povrch české republiky - SMART /9.ročník/
                        DUM 06_Vodstvo /6.ročník/
                        DUM 07_Polární oblasti Země - Arktida a Antarktida /7.ročník/
                        DUM 08_Jihočeský region /9.ročník/
                        DUM 09_Karlovarský region /9.ročník/
                        DUM 10_Biosféra /6.ročník/
                        DUM 11_Čína /7.ročník/
                        DUM 12_Podnebí Asie /7.ročník/
                        DUM 13_Vlhké tropické lesy /6.ročník/
                        DUM 14_Vnější vlivy Země /6.ročník/
                        DUM 15_Jihovýchodní asie /7.ročník/
                        DUM 16_Indie /7.ročník/
                        DUM 17_Pouště /6.ročník/
                        DUM 18_Jihozápadní Asie /7.ročník/
                        DUM 19_Stepi /6.ročník/
                        DUM 20_Zakavkazsko /7.ročník/

Sada 03 - český jazyk - autor kolektiv vyučujících 

Název DUM:   DUM 01_Písmeno L /1.ročník/
                         DUM 02_Impresionismus /9.ročník/
                         DUM 03_Sloh - pohádka /2.ročník/
                         DUM 04_Národní divadlo /6.ročník/
                         DUM 05_Čtení - F.Hrubín /2.ročník/
                         DUM 06_Dvouslabičná slova /1.ročník/
                         DUM 07_di, ti, ni - dy, ty, ny /1.ročník/
                         DUM 08_slovní druhy - SMART /2.ročník/
                         DUM 09_slovní druhy - SMART /2.ročník/
                         DUM 10_Vyjmenovaná slova po P /3.ročník/
                         DUM 11_Vyjmenovaná slova po S /3.ročník/
                         DUM 12_Vyjmenovaná slova po V /3.ročník/
                         DUM 13_Vyjmenované slova po Z /3.ročník/
                         DUM 14_Mluvnické kategorie podstatná jména SMART /4.ročník/
                         DUM 15_Párové souhlásky /2.ročník/
                         DUM 16_Zájmena a číslovky /3.ročník/
                         DUM 17_Podstatná jména a přídavná jména /3.ročníl/
                         DUM 18_Mluvnické kategorie podstatná jména SMART /4.ročník/
                         DUM 19_Slovní druhy /3.ročník/
                        DUM 20_Vyjmenovaná slova po M /3.ročník/

Sada 04 - Prvouka a vlastivěda - autor kolektiv učitelek

Název DUM:  DUM 01_Evropa - 1.část /5.ročník/
                        DUM 02_Evropa - 2.část /5.ročník/
                        DUM 03_Místo kde žijeme, světové strany /3.ročník/
                        DUM 04_Evropa - 3.část /5.ročník/
                        DUM 05_Česká republika -Praha /5.ročník/
                        DUM 06_Evropa - 4.část /5.ročník/
                        DUM 07_Česká republika -Polabí /5.ročník/
                        DUM 08_Evropa - 5.část /5.ročník/
                        DUM 09_Domov /2.ročník/
                        DUM 10_Lidé a čas - poznání minulosti /3.ročník/
                        DUM 11_Lidé a čas - pověsti a dějiny /3.ročník/
                        DUM 12_ČR-Polabí /5.ročník/
                        DUM 13_Česká republika - východní Čechy /5.ročník/
                        DUM 14_Česká republika - Severní Čechy /5.ročník/
                        DUM 15_Česká republika - Severozápadní Čechy /5.ročník/
                        DUM 16_Česká republika - Západní Čechy /5.ročníi/
                        DUM 17_Česká republika - jižní Čechy /5.ročník/
                        DUM 18_Česká republika - Českomoravská vrchovina /5.ročník/
                        DUM 19_Česká republika - Olomoucký kraj /5.ročník/
                        DUM 20_Česká republika - Jihomoravský kraj /5.ročník/

Sada 05 - Prvouka a vlastivěda - autor kolektiv učitelů

Název DUM:   DUM 01_Česká republika - Zlínský kraj /5.ročník/
                         DUM 02_Germáni a slované /4.ročník/
                         DUM 03_Sámová říše /4.ročník/
                         DUM 04_Keltové /4.ročník/
                         DUM 05_Měření délky, jednotky objemu - SMART /3.ročník/
                         DUM 06_Trávicí a dýchací soustava /3.ročník/
                         DUM 07_Česká republika - Moravskoslezský kraj /5.ročník/
                         DUM 08_Závěrečné opakování /4.ročník/
                         DUM 09_Karel IV./4.ročník/
                         DUM 10_Husité /4.ročník/
                         DUM 11_Počátky křesťanství /4.ročník/
                         DUM 12_Lucemburkové /4.ročník/
                         DUM 13_EU-státní symboly /4.ročník/
                         DUM 14_ČR-Státní symboly /4.ročník/
                         DUM 15_Česká republika - památky UNESCA /4.ročník/
                         DUM 16_Česká republika - zajímavosti ČR /4.ročník/
                         DUM 17_Habsburkové /5.ročník/
                         DUM 18_Marie Terezie /5.ročník/
                         DUM 19_Josef II. /5.ročník/
                         DUM 20_Habsburkové - opakování /5.ročník/

Sada 06 - Matematika - autor Mgr.J.Koziorková, Mgr.J.Wojnarová

Název DUM:   DUM 01_Procenta - SMART /8.ročník/
                         DUM 02_Sčítání a odčítání zlomků - SMART /8.ročník/
                         DUM 03_Sčítání a odčítání zlomků - pracovní list /8.ročník/
                         DUM 04_Druhá mocnina - SMART /8.ročník/
                         DUM 05_Zaokrouhlování- SMART /8.ročník/
                         DUM 06_Procvičení početních operací s mocninami - SMART /8.ročník/
                         DUM 07_Početní operace do 100 /2.ročník/
                         DUM 08_Opakování matematických pojmů - SMART /9.ročník/
                         DUM 09_Rozklad pomocí vzorců /9.ročník/
                         DUM 10_Desetinné čísla /8.ročník/
                         DUM 11_AZ-kvíz SMART /9.ročník/
                         DUM 12_AZ-kvíz SMART /9.ročník/
                         DUM 13_Násobení -SMART /2.ročník/
                         DUM 14_Násobení -SMART /2.ročník/
                         DUM 15_Násobení -SMART /2.ročník/
                         DUM 16_Dělení - SMART/2.ročník/
                         DUM 17_Riskuj - SMART /9.ročník/
                         DUM 18_AZ-kvíz SMART /8.ročník/
                         DUM 19_Přímka /3.ročník/
                         DUM 20_Polopřímka /3.ročník/

Sada 07 - Informatika - autor Mgr.J.Hložková

Název DUM:  DUM 01_Poučení o bezpečnosti /7.ročník/
                        DUM 02_Textový editor Word - cvičení č.1 /7.ročník/
                        DUM 03_Zásady práce s PC /6.ročník/
                        DUM 04_Počítačové desatero /6.ročník/
                        DUM 05_Struktura a popis počítače /7.ročník/
                        DUM 06_Textový editor Word - cvičení č.2 /7.ročník/
                        DUM 07_Zásady práce s PC /6.ročník/
                        DUM 08_vypnutí - zapnutí - restart PC /6.ročník/
                        DUM 09_Stromová struktura /7.ročník/
                        DUM 10_Textový editor Word - cvičení č.3 /7.ročník/
                        DUM 11_Seznámení s programem malování /6.ročník/
                        DUM 12_Počítačová grafika /6.ročník/
                        DUM 13_Nástroj štětec a tužka/6.ročník/
                        DUM 14_Historie výpočetní techniky /7.ročník/
                        DUM 15_Historie výpočetní techniky /7.ročník/
                        DUM 16_Textový editor Word - cvičení č.4 /7.ročník/
                        DUM 17_Kreslení geometrických tvarů /6.ročník/
                        DUM 18_Nástroj mnohoúhelník a lupa /6.ročník/
                        DUM 19_Textový editor Word - cvičení č.5 /7.ročník/
                        DUM 20_Nástroj výběr, nastavení průhlednosti /6.ročník/

Sada 08 - Informatika - autor Mgr.J.Hložková

Název DUM:  DUM 01_Projekt namaluj počítač /6.ročník/
                        DUM 02_Textový editor Word - cvičení č.6 /7.ročník/
                        DUM 03_Základní pojmy a jednotky informatiky /7.ročník/
                        DUM 04_Informace a jednotky v informatice /7.ročník/
                        DUM 05_Číselné soustavy /7.ročník/
                        DUM 06_Textový editor Word - cvičení č.7 /7.ročník/
                        DUM 07_Textový editor Word - cvičení č.8 /7.ročník/
                        DUM 08_Textový editor Word - cvičení č.9 /7.ročník/
                        DUM 09_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 10_Co je to internet /6.ročník/
                        DUM 11_Jak funguje internnet /6.ročník/
                        DUM 12_Vyhledávání informací na internetu/6.ročník/
                        DUM 13_Hardware - 1.část /7.ročník/
                        DUM 14_Hardware - 2.část/7.ročník/
                        DUM 15_Externí zařízení /7.ročník/
                        DUM 16_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 17_Internetová stránka a adresa /6.ročník/
                        DUM 18_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 19_Internetová prohlížeč /6.ročník/
                        DUM 20_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/

Sada 09 - český jazyk - autor kolektiv učitelů

Název DUM:     DUM 01_Literatura 1.světové války /9.ročník/
                         DUM 02_Karel Čapek /9.ročník/
                         DUM 03_Procvičování rodu mužského /4.ročník/
                         DUM 04_Procvičování rodu ženského /4.ročník/
                         DUM 05_Vyjmenovaná slova po L /3.ročník/
                         DUM 06_Vyjmenovaná slova po B /3.ročník/
                         DUM 07_Písmena abecedy /1.ročník/
                         DUM 08_Vyjmenovaná slova po L pro IA tabuli /3.ročník/
                         DUM 09_Písemná práce z čj pro 1.třídu
                         DUM 10_Procvičování učiva - vyjmenovaná slova /5.ročník/
                         DUM 11_Procvičování učiva - význam slov /5.ročník/
                         DUM 12_Opakování - slovní druhy /5.ročník/
                         DUM 13_Popis předmětu /5.ročník/
                         DUM 14_Procvičování učiva - rod střední /4.ročník/
                         DUM 15_Pololetní písemná práce z českého jazyka /4.ročník/
                         DUM 16_Měkké slabiky /2.ročník/
                         DUM 17_Čtvrtletní písemná práce /2.ročník/
                         DUM 18_Shoda podmětu s přísudkem /5.ročník/
                         DUM 19_Vzory podstatných jmen/5.ročník/
                         DUM 20_Synonyma a opozita /5.ročník/

Sada 10 - Informatika - autor Mgr.J.Hložková

Název DUM:  DUM 01_Práce s internetovými stránkami /6.ročník/
                        DUM 02_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 03_Kopírování a úprava textu /6.ročník/
                        DUM 04_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 05_Bookmarks /6.ročník/
                        DUM 06_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 07_Potíže při práci s internetem /6.ročník/
                        DUM 08_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 09_Práce s emailovou schránkou /6.ročník/
                        DUM 10_Vyhledávání informací na internetu /6.ročník/
                        DUM 11_Práce s emailovou schránkou /6.ročník/
                        DUM 12_Operační systém /7.ročník/
                        DUM 13_Operační systém WINDOWS /7.ročník/
                        DUM 14_WINDOWS - pracovní list /7.ročník/
                        DUM 15_Nabídka START /7.ročník/
                        DUM 16_WINDOWS - pracovní list /7.ročník/
                        DUM 17_Spouštění programů a stromová struktura /7.ročník/
                        DUM 18_WINDOWS - pracovní list /7.ročník/
                        DUM 19_Operace se složkami a soubory /7.ročník/
                        DUM 20_WINDOWS - pracovní list /7.ročník/

Sada 11 - dějepis pro 6.ročník - autor Mgr.Barbora Mazurová

Název DUM:  DUM 01_Kréta a Mykény
                        DUM 02_Homér - Trojská válka
                        DUM 03_Velká řecká kolonizace
                        DUM 04_Athény a Sparta
                        DUM 05_Řecko - perské války
                        DUM 06_Bitva u Salamíny
                        DUM 07_Athénský stát za Perikla
                        DUM 08_Řecká vzdělanost a věda
                        DUM 09_Řecké umění
                        DUM 10_Peloponéská válka
                        DUM 11_Alexandr Veliký a peloponéská válka
                        DUM 12_Založení Říma. Obyvatelé Říma
                        DUM 13_Vývoj Říma po ovládnutí Itálie
                        DUM 14_Punské války
                        DUM 15_Krize Římské republiky
                        DUM 16_Občanské války a G.J.Ceasar
                        DUM 17_Římské císařství
                        DUM 18_Příběh Pompejí
                        DUM 19_Krize římského císařství
                        DUM 20_Zánik Západořímské říše


Sada 12 - dějepis pro 9.ročník - autor Mgr.Barbora.Mazurová

Název DUM:  DUM 01_ Sedm divů světa
                        DUM 02_Válečné události 1940-41
                        DUM 03_Letecká bitva o Anglii
                        DUM 04_Ve stínu a pod ochranou Německa
                        DUM 05_Koncentrační tábor Osvětim
                        DUM 06_Holocaust
                        DUM 07_Formování protihitlerovské koalice
                        DUM 08_Počátek války v Pacifiku
                        DUM 09_Válka a češi v Africe
                        DUM 10_Heydrichiáda
                        DUM 11_Vyhlazení lidic a Ležáků
                        DUM 12_Invaze v itálii a konference PHK
                        DUM 13_Druhá fronta
                        DUM 14_Odboj v protektorátu
                        DUM 15_SNP
                        DUM 16_počátek osvobozování ČSR
                        DUM 17_Ostravská operace
                       DUM 18_pražská operace
                       DUM 19_Porážka fašismu
                       DUM 20_Konec II.sv.války ve světě

Seznam hotových DUM šablona V/2:

Sada 01 - přírodní vědy -člověk a jeho svět- autor - kolektiv učitelů

Název DUM:     DUM 01 Človek - kostra
                         DUM 02 Vesmír - 1.část /5.ročník/
                         DUM 03 Človek - svaly
                         DUM 04 Čas - 1.část /2.část/
                         DUM 05 Člověk - dýchací soustava
                         DUM 06 Vesmír - 2.část /5.ročník/
                         DUM 07 Čas - 2.část /2.ročník/
                         DUM 08 Čas - 3.část /2.ročník/
                         DUM 09 Vesmír - 3.část /5.ročník/
                         DUM 10 Člověk - srdce
                         DUM 11 Podzim - 1.část /2.ročník/
                         DUM 12 Svět-přesličky, řasy, plavuně /4.ročník/
                         DUM 13 Podzim - 2.část /2.ročník/
                         DUM 14 Svět-lesy /4.ročník/
                         DUM 15 Svět-uhlí /4.ročník/
                         DUM 16 Svět-ohrožení živočichové /4.ročník/
                         DUM 17 Člověk - vylučovací ústrojí
                         DUM 18 Podzim - 3.část /2.ročník/
                         DUM 19 Člověk - trávicí ústrojí
                         DUM 20 Podzim-4.část /2.ročník/
                         DUM 21 Podzim - na zahradě /1.ročník/
                         DUM 22 Člověk a jeho zdraví - kostra
                         DUM 23 Léto - krajina
                         DUM 24 Léto - les a louka
                         DUM 25 Léto - pole a zahrada
                         DUM 26 Léto - voda a vodstvo
                         DUM 27 Jaro - ochrana přírody
                         DUM 28 Energie
                         DUM 29 Energie
                         DUM 30 Energie
                         DUM 31 Člověk a technika
                         DUM 32 Výroba papíru
                         DUM 33 Člověk - části lidského těla /1.ročník/
                         DUM 34 Výroba cukru
                         DUM 35 Lidské tělo/2.ročník/
                          DUM 36 Výroba skla

Sada 02 - přírodní vědy - člověk a příroda- autor - kolektiv učitelů

Název DUM:  DUM 01 Ohmův zákon
                    DUM 02 Prověrka - dráha, čas, rychlost
                    DUM 03 Chemické prvky - opakování
                    DUM 04 Paryby
                    DUM 05 Zapojení rezistorů
                    DUM 06 Viry
                    DUM 07 Bakterie
                    DUM 08 Ryby
                    DUM 09 Nervová soustava
                    DUM 10 Obojživelníci
                    DUM 11 Šelmy
                    DUM 12 Určení tepla přijatého
                    DUM 13 Plazi
                    DUM 14Savci
                    DUM 15 Cizokrajní ještěři/
                    DUM 16 Kytovci
                    DUM 17 Prvoci
                    DUM 18 Řasy
                    DUM 19 Ptáci
                    DUM 20 Primáti
                    DUM 21 Tlak plynu v uzavřené nádobě
                    DUM 22 Archimédův zákon
                    DUM 23 Určení měrného skupenského tepla
                    DUM 24 Měření elektrického proudu
                    DUM 25 Určení třecí síly
                    DUM 26 Vnitřní geologické děje
                    DUM 27 Krev
                    DUM 28 Kosterní soustava
                    DUM 29 Svalová soustava - onemocnění /8.ročník/
                    DUM 30 Chemické prvky /8.ročník/
                    DUM 31 Oxidy
                    DUM 32 Sulfidy
                    DUM 33 Kyseliny
                    DUM 34 Určení tíhové hmotnosti
                    DUM 35 Určení hmotnosti
                    DUM 36 Určení hustoty
                

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování