Výchovný poradce

Informace Výchovného poradce

Výchovný poradce Základní školy a mateřské školy Staré Město :   Mgr. Vilimovský Kamil – učitel
Telefon školy :                                                                                             558 441 521
Emailové spojení :                                                                                     k.vilimovsky@seznam.cz
Další informace:                                                                                         www.iskola.cz/zsstaremesto  
                                                                                                                      (přístup pod heslem žáka, rodiče)

Konzultační hodiny výchovného poradce pro veřejnost ve školním roce 2017/18:

Pondělí 8.30 - 10.30, Čtvrtek 9.30 - 10.30

Pro žáky je pracovna výchovného poradce otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.

Konzultace s výchovným poradcem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:

1.  Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod. 
2.  Pomáhá se začleněním do výuky žákům s poruchami učení a zdravotními problémy
3.  Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu 
4.  Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec, je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním střední školy, až budeš na té naši končit vzdělávání.

Přijít můžeš s čímkoli:

• Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a? 
• Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
• Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
• Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
• Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
• Děje se ti něco zlého?
• Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Dokumenty, informace a odkazy:

Webové stránky, které informují o oborech a uplatnění

Přijímací řízení krok za krokem

Plán výchovného poradce

Ostatní

Linka důvěry

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování