Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr.Barbora MAZUROVÁ

Aprobace: Č – D
Studium: PF Ostrava, učitelství pro 2.stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ
                  funkční studium pro ředitele škol
                  rozšiřování odbornosti v oblasti historie
                  kurzy práce s počítačem
Zájmy: - historie, historie, historie …
                aneb všechno, co bylo..
             - divadlo (hlavně tvůrčí a jeho příprava od A do Z)  

⇒Motto: „Entuziasmus je málo známým tajemstvím úspěchu.“ Ashby         

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Jana HLOŽKOVÁ

Aprobace: M - Zt
Studium: PF Ostrava
                  kurzy pro správce počítačové sítě a práce s počítačem
                  rozšiřování odbornosti v oblasti přír. věd a informatiky
Zájmy:     výpočetní technika a technika vůbec, ruční práce, skládání zajímavých modelů a další nesmysly

⇒Motto: " Když si nepřiznáš chybu, uděláš další " 

VÝCHOVNÝ PORADCE
A ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Kamil VILIMOVSKÝ

Aprobace: Z-TV
Studium: PF OU -  učitelství pro 2.stupeň ZŠ
                  PF OU - geografie pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
                  PF OU - instruktor školního lyžování
                  Kariérové poradenství a volba povolání pro ZŠ
                  Další kurzy pro výchovné poradce a preventisty
                  Rozšiřování odbornosti v oblasti přírodních věd
                  kurzy práce s počítačem
                  Využití ICT v přírodovědných předmětech 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. et Bc. Taťana Sajdok

Studium:   UJAK, Praha
                   Lidová konzervatoř, Ostrava Pedagog pohybové výchovy

Rozšiřující studium:
                     DAMU, Praha Dramatická výchova pro současnou školu
                    Katedra teorie, filozofický seminář, Brno
                    Systematická a klinická psychologie
                    Pražská psychoterapeutická fakulta, Praha
                    Ruční tkadlena
                    Seberozvojový program pro speciální pedagogy

Sebezkušenostní semináře: 
                     Muzikoterapie
                     Gestalt terapie
                     Základy racionálně emotivní psychoterapie
                     Vybrané kapitoly z lékařství

Odborné stáže a další praxe:

Výchovný ústav, Obořiště
ZŠ pro žáky s SPUCH/PAS/LMP, Praha 7
Psychiatrická léčebna Bohnice, pav. č. 28, přímá terapeutická činnost
SPC Praha 5 - žáci s SPUCH, program Dráček, práce se skupinou,
CK Star Line s.r.o. - vychovatel na škole v přírodě
Advey services s.r.o. , Attest s.r.o. - lektorská činnost

Zájmy:

ŽIVOT se vším co umožňuje, seberozvoj, vlastní web TaTao, řemeslná a tvůrčí činnnost, tanec - hudba - pohyb - slovo, filozofie pravdivosti a krásy, příroda, nyní Morávka a rodné Beskydy, a také mě zajímá člověk, který by rád zlepšil svůj život.

Jednou mi někdo řekl:"Jsi renesanční bytost." Přesné. Dnes, ve zralém věku, snad i inspirující.

⇒Motto: "Každý den je příležitost měnit svět k lepšímu.".

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
              

Mgr. Světlana KNEDLOVÁ

Aprobace: Ch - Př
Studium:     Pedagogická fakulta Ostrava
                     Kurz Výchova a vzdělávání v oblasti ochrany zvířat
                     Kurz PASCO - ICT pro přírodovědné předměty
                     Průběžné vzdělávání v enviromentální výchově
                     Kurz Jak na  klíčové kompetence v jednotlivých předmětech

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ             

Mgr. Helena PEŘINOVÁ

Aprobace: Fj - D- Aj
                   učitelství jazyků pro 1. - 3. stupeň, Čj jako cizí jazyk pro cizince
                   zkoušející Cambridge YLE
Studium:   PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
                  PF Ostrava

⇒Motto: "Jazyk se učíme celý život ..."

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr., Ing. Ivana TESARČÍKOVÁ

Aprobace: M
                               
Studium:   Ostravská univerzita, obor "Aplikace matematiky v ekonomii"
                   VŠB, Ekonomická fakulta, obor "Finance"
                   OU, Pedagogická fakulta - doplňkové pedagogické studium
                              

Zájmy:    starožitnosti      
                              

⇒Motto:  

UČITEL PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 

MgA. Josef Gerda

Aprobace: Vv
                                 
Studium: Střední škola uměleckých řemesel v Ostravě, maturita, obor propagační grafik
                  Lidová konzervatoř v Ostravě, výtvarný obor
                  Institut pro umělecká studia, magisterský diplom MgA, obor malba

Zájmy:    olejomalba, grafika, komixy, potisk triček
                                                           

⇒Motto:  "......"

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Lucie BAŘINOVÁ

Aprobace: Aj - Př - Ov
Studium:   Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                    Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
                    Rozvoj komunikace a sebeobsluha
                    u dětí s poruchami autistického spektra
                    Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra,
                    pervazivními vývojovými poruchami
                    Čtením a psaním ke kritickému myšlení
                    Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
                    (informační gramotnost)          

⇒Motto:  "Tvoje křehkost je zároveň tvou silou"

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Mgr. Markéta Drabinová

učitelství pro 1.stupeň
Studium:  PF UP Olomouc učitelství pro SŠ VOŠ
                   PF Ostrava učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Zájmy: pěší a cyklo turistika, lyžování a sport vůbec,
             knihy - hlavně encyklopedie,
             AJ


   ⇒Motto: "Buď člověkem, uvědom si to a chovej se podle toho!" Prudhomme
                       

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ  ZŠ

Bc. Dominika VITKOVÁ

Studium: Střední škola informačních technologií s.r.o. Frýdek´- Místek - obor Obalová technika - počítačová grafika
                 Fakulta Jana Ámose Komenského v Karviné - Předškolní pedagogika a pedagogika 1.stupně.

Kurzy:       Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II
                   instruktor zumby
                   instruktor jumpingu
                   vedení pohybových činností pro děti

Zájmy:        sport, tanec, hudba, práce s dětmi

Motto: „Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a         
             upřímný   srdcem. Miluj a tak milován budeš.“ Jan Ámos Komenský

 

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr.Romana RUSINOVÁ

Aprobace: Čj - Hv
Studium: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                  Státní všeobecná zkouška z jazyka německého
                  Reedukace specifických poruch učení

UČITELKA PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Vladimíra ŠEVČÍKOVÁ 

Aprobace: M - F
Studium: Pedagogická fakulta Ostrava
                 Využití ICT v přírodovědných předmětech
                 Studium pro koordinátory ŠVP
Zájmy: školství, knihy, turistika

⇒Motto: "Dokud dýchám, doufám" Marcus Tullius Cicero

 Asistent pedagoga

Radim TEJZR

Studium: SPŠ Frýdek - Místek
Kurzy:
Jazyková škola Ostrava, německý jazyk
             Kurz asistenta pedagoga NF Rytmus
Zájmy: Cestování, lyžování, cyklistika a svět internetu
Motto:
Čím více cestuji, tím více si uvědomuji, jaký svět kolem nás doopravdy je.

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Lenka KONEČNÁ

Studium
- Univerzita Palackého v Olomouci - Speciální pedagogika
- Studium na Dolnoslezké vysoké škole, fakulta pedagogických věd - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, pedagogika předškolního věku, speciální pedagogika

Ostatní kurzy
- Zdravotník zotavovacích akcí – Český červený kříž.
- Terapeutický kurz se zaměřením na dramaterapii, muzikoterapii, psychoterapii, arteterapii (UP Olomouc).
- Seminář – výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Asperger.syndrom na ZŠ.
- Intenzivní kurz ruského jazyka (UP Olomouc).
- Kurz – Hry se zvuky a tóny.
- Kurz – Vedení obtížného rozhovoru s rodičem.
- Kurz – Rozvoj sociálních dovedností.
- Kurz – Vzdělávacího programu Začít spolu.
- Kurz – Rozvoj matematických představ.
- Školení – Rizika internetu, Rovné příležitosti a environmentální téma
- Vzdělávací program – Metodická poradna
- Vzdělávací program – Rozvoj smyslového vnímání u dětí v předškolním věku
- Vzdělávací program – Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného
- Vzdělávací program – Metoda Hejného pro mírně pokročilé
- Týdenní stáž v Estonsku –projekt – učitelé na zkušené (2015)
- Týdenní stáž v Irsku – projekt – Stínování - integrace, inkluze (2016)

Zájmy:
- Práce s dětmi, fotografování, sport - lyže, jízda na kole, plavání, turistika, četba, divadlo, filmy, výtvarné práce.

Asistent pedagoga            

Jana KAŇOKOVÁ


Studium:

Zájmy: 

UČITELKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Mgr. Martina VYBÍRALOVÁ

učitelství pro 1.stupeň
učitel jógy III.stupně
Studium: PF Ostrava
                  kurzy jógy
                  studium kineziologie ONE BRAIN

ASISTENTKA PEDAGOGA

Daniela FELDOVÁ

Studium: Gymnázium P.Bezruče
                  Kurzy:
                      Všeobecná znalost anglického jazyka - Státní jazyková škola
                      Asistent pedagoga - KVIC Nový Jičín
                      Autismus v praxi, děti s ADHD v kombinaci s jinými poruchami
                     Výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Aspergrův syndrom v ZŠ
                      PAS - rizikové, zátěžové situace, agrese

Zájmy: studium Dispoziční prognostiky a neokybernetiky
             

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Věra MECOVÁ

Studium: SEŠ Frýdek - Místek
                  SPgŠ Havířov
                  Kurzy:
                       Kurz ekologické výchovy
                       Kurz dramatické výchovy

⇒Motto: "Kdo si hraje, nezlobí"

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Mgr. Petra Mertová

Studium: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
                 Aprobace: VV + ZSV
                 Kurzy:
                     výtvarné techniky (pastel, olejomalba, akryl)

Zájmy: umění, památky, příroda a hory, kolektivní sporty, hudba
Motto: " Nedělej druhému to, co nechceš, aby dělali oni tobě." (Alexander Severus)

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Bc. Hana Štěpánková


Studium: Pedagogická fakulta Ostravské university
                Aprobace: HV + OV

Zájmy: Výtvarná činnost, tělocvik,sporty, procházky po lese a horách, příroda, ekologie, folklór, šití a ruční práce

Motto: " Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to,
               co je a nemá být, co není, jak tomu v mnoha případech je." (Jan Werich)


ASISTENT PEDAGOGA

Lucie GRUSZECKÁ

Studium: Zdravotnická škola Ostrava-Vítkovice
                 Kvalifikační kurz asistenta pedagoga KVIC

Další vzdělání: Metodické vedení asistentů pedagoga
                          Jak vést obtížný rozhovor
                          Kurz Handle
                          Snoezelen
                          Porucha autistického spektra

Zájmy: knihy, moto sport, ruční práce, práce s dětmi

Motto: "Per aspera ad astra." (Přes překážky ke hvězdám)

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Aneta NOGOLOVÁ NEZGODOVÁ

Studium: Pedagogická fakulta v Ostravě
               Specializace v pedagogice
                Obor - pedagogika - psychologie

Motto: "Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

DOBROVOLNÍCI EDS


DOBROVOLNÍCI EDS

ASISTENTKA PEDAGOGA

Adéla MYŠINSKÁ

Studium : Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek , Cihelní 410

Kurzy : Kurz asistenta pedagoga NF Rytmus

Zájmy : jízda na koni, děti, cestování, hudba (Tomáš Klus)

Motto : „Jen ten, kdo zná svůj cíl, najde i svou cestu“ – Lao-c'

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování